Doordecentralisatie beschermd wonen gaat door per 2024

beschermd wonen | Wmo, Wlz

Geplaatst op: 7 juli 2022

Doordecentralisatie beschermd wonen

doordecentralisatie-beschermd-wonenEerder berichtten we u over het uitstel van het wetsvoorstel beschermd wonen. In een bestuurlijk overleg tussen staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en de VNG op 30 juni werd opnieuw commitment uitgesproken voor de doordecentralisatie van beschermd wonen. Extra waarborgen geven alle partijen het vertrouwen de beweging naar Beschermd Thuis voort te kunnen zetten.

Gevolgen doordecentralisatie

Concreet betekent dit besluit dat alle gemeenten per 2024 de middelen voor beschermd wonen ontvangen op basis van een objectief verdeelmodel. In de huidige situatie ontvangen alleen de centrumgemeenten deze middelen. Natuurlijk geldt daarbij wel het geleidelijke ingroeipad dat al eerder was vastgesteld. Ook de voorbereiding van de indiening van het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel gaat door. Nieuw is het voornemen om de samenwerking tussen gemeenten beter in de wet te verankeren.

Na de zomer volgt er uitgebreide informatie over de besluitvorming en het vervolgproces.

Vragen?

Kijk de website van de VNG voor meer informatie over onder andere het woonplaatsbeginsel, het objectieve verdeelmodel en een lijst met veel gestelde vragen. Staat uw vraag hier niet bij, dan hoort de VNG dat graag via vraagbaakmobw@vng.nl.

Meer informatie

VNG-bericht – Uitstel invoering woonplaatsbeginsel: brief staatssecretaris

VNG-bericht – Vervolgproces beschermd thuis vastgesteld

VNG-bericht – Benut RvS advies voor stevige basis doordecentralisatie

Document: Van beschermd wonen naar een beschermd thuis

Bron: VNG

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.