Staatssecretaris kijkt opnieuw naar voorstel beschermd wonen

beschermd wonen | Wmo, Wlz

Geplaatst op: 7 april 2022

Het wetsvoorstel, dat beschermd wonen verder over alle gemeenten moet verdelen, is uitgesteld. Staatssecretaris Van Ooijen gebruikt deze vertraging om het voorstel nog eens tegen het licht te houden.

Het wetsvoorstel gaat uit van de wens om mensen, met psychische en sociaal-maatschappelijke problemen, zo veel mogelijk te laten wonen in hun eigen bekende omgeving. Hiervoor werd een nieuw verdeelmodel bedacht, waarbij álle gemeenten beschermd wonen gaan aanbieden, in plaats van 43 centrumgemeenten. Daarnaast moest er bij de wet het woonplaatsbeginsel vastgelegd worden. Die wet moest in 2022 worden ingediend om in 2023 in te kunnen gaan. Staatssecretaris Van Ooijen liet eind februari al weten dat dit niet meer haalbaar was.

Vier aandachtspunten

Het uitstel geeft het ministerie de kans om nog eens kritisch naar het wetvoorstel te kijken en vier aandachtpunten uit te werken.

  • Uitvoerbaarheid: Als er bij (regio)gemeenten niet genoeg uitvoeringskracht en beschikbare deskundigheid aanwezig is en regionale samenwerking onvoldoende tot stand komt, bestaat het risico dat mensen lastig toegang krijgen tot beschermd wonen of dat gemeenten geen passende voorziening kunnen realiseren. Dit kan specifiek een risico zijn voor cliënten die een zwaardere vorm van deze ondersteuning nodig hebben.
  • Woningaanbod: Er is een tekort aan passende woonplekken voor kwetsbare groepen. De invloed van dit tekort moet goed in kaart gebracht te worden.
  • Financiële risico’s: Vooral voor kleinere gemeenten is er een risico dat tekorten ontstaan als veel mensen met een behoefte aan beschermd wonen zich melden bij het gemeentelijk loket.
  • Administratieve lasten: Wanneer (alle) gemeenten zelf gaan inkopen bij aanbieders nemen de administratieve lasten aanzienlijk toe, zeker als sprake zou zijn van kortdurende contracten en verschillen in (contract)voorwaarden.

De komende maanden worden gebruikt om de bovengenoemde aandachtspunten te onderzoeken en in worden er in overleg met het veld naar oplossingen gezocht. Uiterlijk eind juli krijgt de Kamer hierover meer informatie.

Overheveling naar Wlz

Per 1 januari 2021 is de Wet langdurige zorg (Wlz) opengesteld voor mensen met psychische problematiek en een permanente, 24-uurs zorgbehoefte. Op 1 januari 2022 zijn ongeveer 14.500 cliënten beschermd wonen overgegaan van de Wmo naar de Wlz. Dit is veel meer dan vooraf ingeschat. Daarnaast zijn ruim 2.800 cliënten uit andere onderdelen van de Wmo de Wlz ingestroomd, op basis van een psychische grondslag.

Ook dit heeft invloed op de doorcentralisatie van het beschermd wonen en daarom heeft de staatssecretaris onderzoek ingesteld naar de beleidsmatige en financiële gevolgen van deze transitie. En hij wil inzicht krijgen in welk type cliënten zijn uitgestroomd naar de Wlz, welk type cliënten onder verantwoordelijkheid van de gemeenten blijven vallen en wat dit betekent voor de voorziening beschermd wonen binnen de Wmo. De resultaten van dit onderzoek zijn voor de zomer bekend.

Bron: Rijksoverheid

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.