Subsidieregeling coronabanen in de Zorg opnieuw opgestart

Zorgmedewerkers

Geplaatst op: 21 april 2022

COZO 2022

cozo-2022Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO) opnieuw op. Naar verwachting worden de nieuwe subsidieregels eind juni gepubliceerd. Vanaf dan kunnen zorgorganisaties weer aanspraak maken op COZO voor 2022.

Begin februari werd de verlenging van deze regeling voor 2022 tijdelijk opgeschort, na signalen van mogelijk oneigenlijk gebruik van de regeling. Om het risico op oneigenlijk gebruik of misbruik van de verlenging zoveel mogelijk te beperken, worden extra maatregelen genomen bij de COZO voor 2022. 

Wat is COZO?

Coronabanen in de Zorg (COZO) zijn tijdelijke banen in de zorg in ondersteunende functies. Door deze coronabanen worden zorgmedewerkers ontlast bij de buitengewoon hoge zorgvraag, uitval van collega’s en overbelasting en inhaalzorg door corona. De subsidieregeling COZO financiert de volledige loonkosten en een opslag voor de begeleiding van deze banen. In 2021 werd voor bijna € 84 miljoen aan subsidie verleend vanuit de regeling aan 513 zorgaanbieders voor 7342 coronabanen. Zorgorganisaties kunnen met de verlenging van COZO voor 2022 aanspraak maken op subsidie voor coronabanen voor de periode tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2022.

Extra verplichtingen en maatregelen

Er worden extra beheersmaatregelen genomen. Zo moeten zorgaanbieders voldoen aan het extra waarborgen van authenticiteit, wordt niet direct het gehele bedrag als voorschot uitgekeerd aan zorgaanbieders en moeten detacheerders lid zijn van een brancheorganisatie en beschikken over een kwaliteitskeurmerk.

Ook wordt niet langer een steekproef gehouden bij subsidieaanvragen tot 125.000 euro, maar worden alle aanvragen gecontroleerd. Bovendien wordt de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) gerechtigd om nadere stukken op te vragen en onderzoek te doen bij de aanvrager. Met deze maatregelen wil minister Helder misbruikrisico’s verkleinen en de financiële impact van eventueel misbruik verkleinen. 

Bron: Rijksoverheid

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.