Corona update

kleinschalige woonvormen, Zorgmedewerkers, Verpleeghuiszorg, Wijkverpleging, Gehandicaptenzorg, Thuiszorg, GGZ

Geplaatst op: 29 juli 2021

Ondanks de hoge vaccinatiegraad onder bewoners, zien we ook onder ouderen weer iets meer besmettingen. Mensen worden minder ziek maar het risico blijft. Met name in regio’s en locaties waar de besmettingen in de omgeving hoog zijn, is het daarom relevant om waar nodig maatregelen te treffen in de zorg voor kwetsbaren. Zeker nu blijkt dat de veelbesproken Deltavariant weliswaar (gelukkig) gevoelig is voor het vaccin maar zich wel veel gemakkelijker verspreidt.

De bestaande richtlijnen en handreikingen zijn daar duidelijk over (let op deze zijn sinds ons vorige bericht weer aangepast). Op dit moment is het risiconiveau in heel Nederland zodanig dat preventief PBM gebruik in het werken met kwetsbaren voor de hand ligt. En hoewel de vaccinatiegraad van zorgmedewerkers niet bekend is, nemen zij uiteraard wel zelf hun professionele en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook beroepsverenigingen zoals V&VN zijn daar duidelijk over.

Het OMT, veel experts en collega’s adviseren om vooral niet terughoudend om te gaan met de inzet van PBM en om conform de richtlijnen te blijven testen. In de Kabinetsreactie op het 121e OMT advies leest u de details en wordt bevestigd dat er voor de zorg geen éxtra maatregelen aan de orde zijn.

Reizen
Het kabinet adviseert alle reizigers die terugkeren uit het buitenland, ook volledig gevaccineerden, dringend om zich op de dag na aankomst (op dag 2 en 5) te testen bij de GGD of met een zelftest.

Vaccinatierichtlijn geactualiseerd
De LCI-richtlijn Covid-19 vaccinatie is recent aangepast. De belangrijkste aanpassingen zijn een aanpassing in het streefinterval tussen twee vaccinaties en een instructie voor het veilig afvoeren van geëxpireerde restanten van Covid-19-vaccin. Zie ook het nieuwsbericht op de website van het RIVM.

Bron: RIVM

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.