Covid update – richtlijnen en handreikingen langdurige zorg

Verpleeghuiszorg, Wijkverpleging, Gehandicaptenzorg, GGZ

Geplaatst op: 22 juli 2021

In sommige regio’s loopt na een periode van sterke afname, het aantal besmettingen weer fors op.  Gebaseerd op eerder advies zijn diverse richtlijnen ten aanzien van het gebruik van beschermingsmiddelen en maatregelen aangepast die pasten bij de afname van het aantal besmettingen.

Echter nu de besmettingen toenemen, ook in de langdurige zorg, is het advies om lokaal en regionaal maatwerk toe te passen op basis van de actuele besmettingsgraad. Bijvoorbeeld bij het preventief gebruik van beschermingsmiddelen (PBM). Inmiddels is in een aantal regio’s, met snel toenemende besmettingen, het preventief gebruik van PBM weer volledig ingevoerd. Ook bezoek wordt incidenteel op locatie gereguleerd aan de hand van een bezoekregeling. De richtlijnen geven houvast voor afstemming en besluitvorming.

Momenteel lopen er volop onderzoeken naar de eventuele wenselijkheid van een extra (tweede of derde) vaccinatie om de immuniteit verder te verhogen, wellicht voor specifieke doelgroepen. Uitkomsten van deze onderzoeken worden op z’n vroegst pas eind augustus verwacht. Verplichte vaccinatie van zorgmedewerkers, zoals inmiddels in steeds meer landen aan de orde is, wordt zover wij weten nog niet overwogen voor Nederland.  

Richtlijnen en handreikingen

Uitgangspunten PBM bij Wmo-ondersteuning

Uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis

Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Handreiking voor contactonderzoek bij Covid-19 in instellingen voor langdurige zorg

Vragen en antwoorden versoepeling van maatregelen in instellingen voor langdurige zorg en thuiszorg na vaccinatie van bewoners en medewerkers

Bron: RIVM

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.