Corona update – 19 november 2021

Zorgmedewerkers, Zorgaanbieders

Geplaatst op: 19 november 2021

Corona update – 19 november 2021

Quarantaine van zorgmedewerkers

We hebben ons zorgen gemaakt over de nieuwe quarantaine maatregel die aangaf dat ook gevaccineerde huisgenoten van een besmet persoon in quarantaine moet. Voor de zorg zou dit een ongewenste situatie opgeleverd hebben, juist nu de druk op de zorgverlening hoog is en waarschijnlijk nog verder zal toenemen.

Inmiddels is bevestigd dat er een uitzondering wordt gemaakt voor zorgpersoneel. Het RIVM zal dat verwerken in de richtlijn testbeleid en inzet zorgmedewerkers waarin het al mogelijk is bij uitzondering, als de continuïteit van zorg daar om vraagt. De uitzondering, zoals beschreven bij ‘duurzame inzetbaarheid’, gaat ook gelden voor de nieuwe quarantainemaatregel, uiteraard tenzij de medewerker klachten heeft.

Dagbesteding en nieuwe maatregelen

RIVM en het ministerie van VWS hebben tevens bevestigd dat de gewijzigde maatregelen rond het gebruik van het coronatoegangsbewijs géén nieuwe beperkingen opleveren voor de meeste dagbestedingen, behalve als deze in een buurt- of dorpshuis is. Dan geldt de geactualiseerde handreiking voor toepassing van de maatregelen voor dorps- en buurthuizen. Dan is er mogelijk een beperking van de maximale groepsgrootte. In dit verband wijzen we u er graag nogmaals op dat hogere kosten per cliënt mogelijk vergoed kunnen worden (zie notitie meerkosten 2021). Mocht u problemen hebben rond compensatieregelingen bij gemeenten, neem contact op met de regio-adviseurs van het ketenbureau i-sociaaldomein of meld het ons ([email protected]). Overige informatie over compensatieregelingen voor de Wmo en Jeugdwet staan hier.

Handreiking dorps- en buurthuizen

Uitwerking meerkosten jeugdwet en wmo

Testen van medewerkers

Het komt steeds vaker voor dat een medewerker zich niet wil laten testen, ook niet bij een uitbraak op locatie. De richtlijnen vanwege de snel oplopende besmettingen en de continuïteit van zorg laten weinig ruimte. Tegelijkertijd is er de privacy en ieders keuzevrijheid, maar werken in de zorg brengen nu eenmaal ook maatschappelijke verantwoordelijkheden met zich mee. Meestal helpt een goed gesprek in het team of individueel. (zie ook ons eerder bericht over vaccineren)

Afschaling reguliere zorg

Tot vorige week werd met de ziekenhuizen en de NZa veelvuldig gesproken over de voortgang van inhaalzorg. Inmiddels zijn we vooral weer in gesprek over het afschalen van reguliere zorg, ook in de ziekenhuizen. In het landelijk overleg benadrukken we steeds het belang van nauw overleg in de regio, zodat ziekenhuizen bij hun opnamebeleid -waar mogelijk- rekening houden met de ruimte die u kunt bieden bij uitstroom van patiënten uit het ziekenhuis. Zowel in de GRZ, eerstelijnsverblijf als in de wijk is de druk immers minstens zo groot als in het ziekenhuis. Het verzuim in onze sector is vaak nog hoger en de reguliere zorg is moeilijker af te schalen dan in het ziekenhuis. Regionaal overleg heeft natuurlijk plaats op ROAZ-niveau, maar minstens zo belangrijk is de onderlinge afstemming met uw collega’s en de ziekenhuizen.

Boostervaccinatie bewoners

In onze vorige nieuwsberichten is uitgebreid stilgestaan bij de boostervaccinatie. Inmiddels kan er wekelijks besteld worden door zorgorganisaties met een medische dienst, voor bewoners (met en zonder behandeling) en eventueel ook voor medewerkers.

Over de routing voor bewoners van locaties zonder medische dienst die ook niet in samenspraak met hun huisartsen kunnen ‘meeliften’ op locaties met een medische dienst, volgt naar verwachting deze week nog nader bericht. Locaties en zorgorganisaties die geen gebruik kunnen maken van een medische dienst kunnen dan middels een webformulier contact leggen met de GGD. De GGD neemt vervolgens contact met u op om tot precieze afspraken te komen. De vaccinatie van deze bewoners start uiterlijk begin januari. Uiteraard proberen wij deze datum in het landelijk overleg naar voren te halen!

Boostervaccinatie medewerkers

De GGD start uiterlijk 16 december met het vaccineren van medewerkers met cliëntcontact. Mogelijk kan dat in uw regio nog sneller, zeker als medewerkers uit de zorg kunnen gaan helpen. In het ROAZ-overleg wordt besproken of en hoe dat zou kunnen. Nadere informatie van uw GGD volgt zo spoedig mogelijk.

Intussen kunnen zorgorganisaties met een behandeldienst en die dat kunnen regelen zonder dat de zorg daaronder lijdt -met eventuele met hulp van bedrijfsarts- tegelijk met de vaccins voor bewoners extra vaccins voor medewerkers bestellen via SNPG. Dat mag ook voor medewerkers met cliëntcontact van locaties of organisaties waar u mee samenwerkt maar die zelf niet beschikken over een medische dienst. U moet dan wel onderling de logistiek (vervoer) regelen, want SNPG laat leveren op de locatie die bestelt. De toediener is daarbij verantwoordelijk voor het volgen van de richtlijnen en voor de registratie.

Toolkit vaccinatie geactualiseerd

Inmiddels is het ministerie van VWS de toolkit rond vaccinatie aan het aanvullen met booster info, onder andere met deze infographic. Recent is bijvoorbeeld ook een korte video geplaatst, gericht op jongeren, waarin in een GGD-arts ingaat op vragen over vaccinatie en zwangerschap.

Meer info

Boostervaccinatie

Testbeleid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.