Met deze update informeren wij u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

Zorgmedewerkers

Geplaatst op: 12 november 2021

Corona update – 12 november 2021

corona-update

Persconferentie

Op vrijdag 12 november geeft het kabinet opnieuw een persconferentie over de actuele situatie en eventuele aanvullende maatregelen. Inmiddels circuleren allerlei mogelijke maatregelen onder pers en publiek. Voor zover wij kunnen voorzien en naar wij begrijpen van het ministerie van VWS, komen in de persconferentie geen aanvullende maatregelen (los van de boostervaccinatie) specifiek voor de zorgsector. Uiteraard zullen algemene maatregelen wel impact hebben voor de zorg en de zorgmedewerkers.

Boostercampagne mogelijk snel van start

Mede naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen en de druk vanuit onze sector, zorg breed en het publiek, lijkt het waarschijnlijk dat het kabinet gaat besluiten en communiceren dat de boostervaccinaties eerder dan gepland (december) gestart kan worden. Te beginnen bij volwassenen (18+) woonachtig in instellingen en aanverwante woonvormen, medewerkers met cliëntcontact en 60-plussers (van oud naar jong). De precieze details worden in of na de persconferentie van het kabinet vanavond duidelijk.

Vaccinatie bewoners

Zorgorganisaties met medische dienst

Vanaf maandag 15 en dinsdag 16 november -en vanaf dan iedere week (!!)- kan er besteld gaan worden door instellingen met een medische dienst, met daaraan gekoppeld een levertijd van ruim een week.

Zorgorganisaties zonder medische dienst

Bij instellingen die niet kunnen beschikken over een medische dienst komt de GGD zo snel als mogelijk langs voor vaccinatie op locatie. Waarschijnlijk vanaf eind november kunnen die zorginstellingen hun (groepen) cliënten aanmelden via een portal van de GGD-en. Meer informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

Gespikkelde locaties

Voor uw locaties waar zowel cliënten verblijven, vallend onder medische verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde, als onder medische verantwoordelijkheid van de huisarts, kunt u onderling maatwerk afspreken. Uitgangspunt is dat de specialist ouderengeneeskunde voor zijn of haar eigen cliënten en de GGD voor de cliënten, vallend onder de huisarts, vaccineert. Echter, in goed overleg kan de medische dienst ook vaccineren voor de cliënten vallend onder de huisarts. Er moeten dan onderling goede afspraken gemaakt worden wie de toestemming en contra-indicatie regelt, wie vaccineert en wie registreert.

izz-compenseert-eigen-risicoVaccinatie medewerkers

Medewerkers met cliëntencontact

De precieze planning van het uitnodigen van medewerkers met cliëntcontact is nog niet bekend, maar naar alle waarschijnlijkheid gaat de GGD u binnenkort vragen om lijsten met de relevante gegevens van de betreffende medewerkers aan te leveren. We raden u aan de lijst met naw gegevens van uw zorgmedewerkers paraat te hebben. Uitnodigingen zullen via een verzendhuis worden verstuurd en vaccinatie en registratie zal door de GGD plaats vinden. 

NB. Mogelijk wordt vandaag ook besloten dat zorgorganisaties, die beschikken over een medische dienst of arbodienst -en die dat samen met hun medewerkers en artsen kunnen en willen organiseren zonder dat het ten koste gaat van cliëntenzorg en de werkdruk- vaccinaties voor medewerkers met cliëntencontact kunnen gaan bestellen, toedienen en registreren (in de BRBA-module). Daardoor zouden de GGD’en meer ruimte krijgen om sneller alle overige vaccinaties toe te dienen. Details waaronder AVG-issues worden nog uitgewerkt.

Overige medewerkers

Uw andere medewerkers worden op grond van de algemeen voor de bevolking geldende voorwaarden (nu nog niet bekend) zelf uitgenodigd. Over een boostervaccinatie voor overige zorgmedewerkers waaronder vrijwilligers, pgb-zorgverleners en zelfstandige zorgverleners is op dit moment nog geen informatie bekend.

Landelijk risiconiveau ‘ernstig’

Het actuele landelijke risiconiveau is sinds begin deze maand ‘ernstig’. Preventief gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is weer aanbevolen.

Maatregelen bij ernstig risiconiveau

Coronatoegangsbewijs bij dagbesteding, buurthuizen etc.

De Rijksoverheid heeft een handreiking specifiek voor toepassing van het CTB in onder andere dorps- en buurthuizen, dagbestedingslocaties en de maatschappelijke opvang. 

Handreiking

Financiële Covid-compensatie regelingen

Naar verwachting komt het bericht over de eindafrekening van de compensatieregeling Zvw voor zorgorganisaties >€10 miljoen Zvw en zorgorganisaties <€10 miljoen met een Covid-unit rond december. Hierop is dan formeel nog bezwaar mogelijk met een termijn van 6 weken.

Het gesprek over de uitwerking van regelingen voor Q3 en Q4 2021 en voor regelingen in 2022 loopt nog volop. De actuele ontwikkelingen rond corona helpen daar wel bij, met name omdat de noodzaak voor vervolgregelingen in 2022 steeds duidelijker wordt.

Verdere informatie vandaag

Bij het samenstellen van dit nieuwsbericht is de officiële communicatie – en vaccinatie richtlijn nog niet beschikbaar. We zullen deze zodra deze bekend is met u delen.

We verwachten de volgende vaccinatierichtlijn:

En voor zover bekend: tijdspad vaccinatie 60+

Lees meer:

Kamerbrief versnellen boostervaccinatie

Boostervaccinatie voor de zorg_12_11_2021 (002)

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.