Brede belangstelling voor ontwikkeling sectoroverstijgende betaaltitel Zvw-Wlz

Wlz, Zvw

Geplaatst op: 29 juli 2021

Dat blijkt uit de openbare consultatie die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) afgelopen mei heeft gehouden. Ruim 300 zorgprofessionals en beleidsmakers hebben gereageerd op het voorstel over de sectoroverstijgende betaaltitel. Ook BVKZ heeft haar input gegeven.

De vele positieve reacties uit de praktijk zijn een belangrijk signaal voor de Nza. De gezamenlijke betaaltitel faciliteert en stimuleert samenwerking doordat zorgaanbieders, zorgkantoren en zorgverzekeraars, die werken in verschillende domeinen of sectoren, makkelijker afspraken kunnen maken over maatwerk in de regio. De Nza geeft daarom een positief signaal af aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Er zal nog veel werk verzet moeten worden om tot een sectoroverstijgende betaaltitel te kunnen komen. De Nza ziet uitdagingen in de manier waarop de financiering van zorg nu geregeld en vastgelegd is en in de manier waarop zorgverlening nu georganiseerd is. Zij denken dat een uitvoeringstoets de meest voor de hand liggende eerste stap vooruit is. Het invullen van de randvoorwaarden en een nader onderzoek is belangrijk om recht te doen aan de vele positieve reacties uit het veld.

Brief NZa naar Minister

Bron: NZa

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.