Bonus PGB-zorgprofessionals – binnenkort beschikbaar

| Wmo, Jw, PGB, Wlz, Zvw

Geplaatst op: 21 januari 2021

Er is eindelijk meer zicht op een bonus voor mensen die zorg verlenen aan mensen met een pgb.

Pgb-zorgverleners buiten een instelling
Ook binnen de groep pgb-zorgverleners zijn en worden uitzonderlijke prestaties geleverd in de strijd tegen de COVID-uitbraak. Om die reden dienen zij ook in aanmerking te kunnen komen voor een bonus. BVKZ heeft dit meerdere malen en via diverse kanalen onder de aandacht gebracht.
Voor de zorgverleners die pgb-zorg hebben geleverd vanuit een instelling bestond de mogelijkheid sinds de aanvraagronde in november 2020.
Voor de groep die met een directe overeenkomst pgb-zorg leveren aan een budgethouder (zonder tussenkomst van een zorgaanbieder) bestond de mogelijkheid nog niet. Voor hen zou een aparte uitwerking van de bonusregeling worden opgesteld. Zie ook ons nieuwsbericht hierover.

Wat kunt u verwachten?
Beoogd wordt de wijzigingsregeling, waarmee de grondslag voor een bonus voor pgb-zorgverleners wordt opgenomen in de bonusregeling, medio februari 2021 te publiceren.

Over de aanvraagprocedure, de helpdesk en uiteraard de uitbetaling van de bonus, vindt nog nader overleg plaats en wordt u nader geïnformeerd. Hierbij is het streven dat de bonus van €1.000 netto vanaf medio maart 2021 kan worden aangevraagd. Dit geldt voor pgb-zorgverleners die worden betaald uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet (Zvw). Van de eerste drie groepen zorgverleners zijn voldoende gegevens beschikbaar om de bonusregeling uit te kunnen voeren.

Zorgverleners en pgb-zorgverzekeringswet
Voor zorgverleners die pgb-zorg verlenen via de Zorgverzekeringswet ligt dit anders. Van deze groep zijn nu nog niet voldoende gegevens beschikbaar om een aanvraag te kunnen beoordelen. Daarom wordt op dit moment onderzocht hoe voor deze groep de bonusregeling uitgevoerd kan worden binnen de eerdergenoemde randvoorwaarden. Het is de verwachting dat de mogelijkheid om een bonus aan te vragen voor deze groep zorgverleners op een later moment zal plaatsvinden. Voor bovenstaande geldt dat het binnen de budgettaire randvoorwaarden moeten passen en verantwoord uitvoerbaar moet zijn.

BVKZ houdt u op de hoogte van de aanvraagprocedure, de helpdesk en de uitbetaling. Vanzelf houden we ook de regeling voor de pgb-zorgverleners binnen de Zvw scherp in de gaten.

Bron: VWS

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.