Aanvragen zorgbonus voor pgb-zorgverleners

pgb zorgmedewerkers, jeugdwet, Wmo, Wlz

Geplaatst op: 4 februari 2021

In de eerste coronagolf is er een uitzonderlijke prestatie geleverd door zorgverleners incl. de zorgverleners die zorg verlenen aan mensen met een pgb. Deze uitzonderlijke prestaties werden beloond met een zorgbonus.

Niet voor alle zorgverleners bestond er de mogelijkheid een zorgbonus aan te vragen. Voor de zorgverleners die pgb-zorg hebben geleverd vanuit een instelling bestond de mogelijkheid er sinds november 2020.

Voor de groep die met een directe overeenkomst pgb-zorg leveren aan een budgethouder (zonder tussenkomst van een zorgaanbieder) bestond de mogelijkheid nog niet. Voor hen zou een aparte uitwerking van de bonusregeling worden opgesteld. Zie ook ons nieuwsbericht hierover.

Sinds gisteren is de regeling gepubliceerd op de site van de SVB. Ook vindt u relevante informatie in de kamerbrief van dinsdag j.l.

Voor wie is de PGB-zorgbonus?
De PGB-zorgbonus is voor zorgverleners die tijdens de eerste coronacrisis (van 1 maart tot 1 september 2020) een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. De pgb-zorgbonusregeling heeft betrekking op zorgverleners die worden betaald vanuit een pgb op grond van de Wmo 2015, de Jeugdwet of de Wlz. Voor zorgverleners die pgb-zorg verlenen via de Zorgverzekeringswet zijn nu nog niet voldoende gegevens beschikbaar om een aanvraag te kunnen beoordelen. Daarom wordt nog onderzocht hoe voor deze groep de bonusregeling uitgevoerd kan worden binnen de randvoorwaarden. Over de mogelijkheden hieromtrent wordt u in het voorjaar geïnformeerd.

Welke voorwaarden gelden er?

  • U moet tussen 1 maart en 1 september 2020 voor de budgethouder hebben gewerkt en hiervoor zijn betaald uit een Wmo-, Jeugdwet- of Wlz-budget
  • De uitzonderlijke prestatie moet onafhankelijk worden beoordeeld. Daarom mag de bonus niet aan een partner of familielid worden betaald. Ook mag de vertegenwoordiger geen aanvraag voor zichzelf (als zorgverlener) doen
  • U mag niet via een zorginstelling werken. Zorginstellingen konden in 2020 een zorgbonus aanvragen voor hun medewerkers
  • U mag niet meer verdienen dan € 39 per uur bij een arbeidsovereenkomst en € 88,90 per uur bij een overeenkomst van opdracht

Hoe vraagt u de PGB-zorgbonus aan?
De budgethouder (of vertegenwoordiger) kan de zorgbonus vanaf 1 maart tot en met 12 april 2021 aanvragen bij de SVB. Dit kan via Mijn PGB of via een formulier.

Wanneer wordt de PGB-zorgbonus uitbetaald?
De SVB bekijkt of de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. Voldoet de aanvraag? Dan ontvangt de budgethouder een brief. De SVB betaalt de PGB-zorgbonus van € 1000 netto uiterlijk in juni 2021 direct aan u uit.

Meer informatie
Vanaf 1 maart 2021 vindt u meer informatie op de website van de SVB. Het ministerie van VWS maakt een handreiking. Deze handreiking helpt de budgethouder bij de aanvraag en bij de beoordeling van de uitzonderlijke prestatie. De handreiking van VWS staat vanaf 1 maart 2021 op de website van Rijksoverheid.

Uiteraard houden we u op de hoogte.

Tot slot: De pgb-zorgbonus wordt bekostigd uit het VWS-budget dat voor de bonusregeling is gereserveerd. De pgb-zorgbonus komt daarmee niet ten laste van het individuele pgb van de budgethouder. De pgb-zorgbonus betreft een nettobedrag voor de zorgverlener. De pgb-zorgbonus heeft daardoor voor de pgb-zorgverlener geen gevolgen voor de heffing van inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.