8 Aanbevelingen medisch generalistische zorg

Gehandicaptenzorg, Ouderenzorg

Geplaatst op: 18 november 2021

8 Aanbevelingen medisch generalistische zorg

8-aanbevelingen-medisch-generalistische-zorg

Een expertgroep van huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG), specialisten ouderenzorg (SO’s) en een wetenschapper hebben, op uitnodiging van VWS, nagedacht over praktische vervolgstappen voor een toekomstbestendige inrichting van de medisch generalistische zorg (MGZ).

Zij komen tot de onderstaande 8 aanbevelingen die concrete aanknopingspunten bieden voor alle betrokkenen bij MGZ:

  1. Iedere patiënt met een Wlz-indicatie krijgt recht op een arts.
  2. Huisartsen beschouwen patiënten met een Wlz-indicatie als een doelgroep waarvoor het basisaanbod aan medische zorg wordt geleverd.
  3. Boven op het basisaanbod van de huisarts is specialistische expertise van de SO en de AVG beschikbaar voor alle Nederlanders.
  4. SO’s, AVGs en huisartsen zijn niet gebonden aan één plek voor het verlenen van (medisch generalistische) zorg.
  5. Stimuleer regionale verantwoordelijkheid voor het organiseren van de huisarts, SO en AVG.
  6. Wees transparant over de invulling van medische zorg.
  7. Onderbouw aanrijtijden en bereikbaarheid van zorg in de Avond-Nacht-Weekenduren.
  8. Durf in te zetten op taakdelegatie en taakherschikking.

Concrete adviezen

Deze aanbevelingen worden vergezeld van concrete voorstellen om deze uit te voeren. Bijvoorbeeld bij de eerste aanbeveling is het noodzakelijk dat het wettelijk recht op medische basiszorg opgenomen wordt in de Wlz. Ook moet er meer ruimte komen om gezamenlijk regionale verantwoordelijkheid op te pakken en is het van belang dat de bekostigingssystematiek aangepast wordt.

Aanbevelingen medisch generalistische zorg

Bron: Rijksoverheid en VGN

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.