Zorgverzekeraars steunen ook in 2021 wijkverpleging, geriatrische revalidatie en eerstelijnsverblijf

Wijkverpleging

Geplaatst op: 10 juni 2021

Opnieuw komen zorgverzekeraars zorgaanbieders van wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en eerstelijns verblijf (ELV) financieel tegemoet in de kosten die gemaakt zijn tijdens de corona-pandemie. Het gaat om een compensatie voor gederfde omzet en extra kosten in 2021.

De hoofdlijnen staan vast in een brief op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Ook in 2020 kregen zorgaanbieders van wijkverpleging, GRZ en ELV financiële compensatie via regelingen van ZN. Aangezien de pandemie in 2021 nog niet ten einde is, vinden de zorgverzekeraars dat de zorgaanbieders ook dit jaar gesteund moeten worden. Ze hebben zich immers onder lastige omstandigheden onverminderd ingezet om zorg te dragen voor patiënten en cliënten. 

Kernpunten compensatie 2021

  • De regeling voor de Covid-units wordt voortgezet voor Q1 en Q2, mits afgesproken met ROAZ en zorgverzekeraar. Voor de latere kwartalen zal opnieuw overleg worden gevoerd.
  • Er komt een meerkostenregeling voor alle aanbieders van wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en GRZ. Deze zal zoveel mogelijk forfaitair en ex ante worden uitgevoerd. Uitwerking is afhankelijk van een uitvraag over meerkosten – zie hiervoor het betreffende bericht.
  • Er komt een continuïteitsbijdrage voor eerstelijnsverblijf en GRZ voor zorgorganisaties boven de € 1 mln Zvw voor Q1 en Q2 met een vergoedingspercentage van 83% over het omzetverlies. Dit percentage kan verhoogd worden tot maximaal 88% indien sprake is van een verlies over 2021 (zie hieronder).
  • Voor de wijkverpleging komt er een vangnetregeling voor zorgorganisaties met een Zvw omzet > € 1 miljoen die verlies maken als gevolg van Covid. Deze regeling kent 3 vormen:
    • tussen € 1 en € 3 mln Zvw-omzet, gaat het om verlies op concernniveau
    • boven de € 3 mln Zvw-omzet en met >50% Zvw-omzet op de totale omzet gaat het eveneens om verlies op concernniveau
    • boven de € 3 mln Zvw-omzet en met <50% Zvw-omzet op totale omzet gaat het om het verlies op alleen de Zvw omzet (mits aantoonbaar)

De vergoeding die na toegang geldt, is een berekening van een continuïteitsbijdrage van 92% van het tarief met een aftopping op de winst. Er worden nog afspraken gemaakt over de uitwerking van verdere details.

Bron: ZN

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.