Veldafspraken zorgprestatiemodel GGZ 2023 gepubliceerd

FZ, GGZ

Geplaatst op: 27 juli 2022

zorgprestatiemodel-ggz-2023

Zorgprestatiemodel GGZ 2023

De veldafspraken voor het zorgprestatiemodel GGZ voor 2023 zijn gepubliceerd. Deze veldafspraken gaan in per 1 januari 2023. Partijen zien 2023 als een jaar van stabilisatie. Daarom zijn de veldafspraken maar op een beperkt aantal punten aangepast, zodat zorgaanbieders de tijd hebben om hun ICT-systeem op orde te maken. Ook is een aantal bijlagen verduidelijkt.

Bekijk hier de veldafspraken van 2023

Wilt u weten wat er precies ten opzichte van 2022 verandert? In het wijzigingendocument staat een overzicht van de wijzigingen in de veldafspraken en in de bijbehorende bijlagen.

Vergoeding inzet tolken in groepsconsult

Per 2023 is er in het zorgprestatiemodel een nieuwe toeslag voor de bekostiging van de inzet van een doventolk en een talentolk in groepsconsulten. Er worden 10 prestaties toegevoegd aan het zorgprestatiemodel, die gekoppeld worden aan het aantal patiënten dat binnen een groepsconsult een tolk deelt.

Herverdeling indirecte tijd tussen individuele consulten en groepsconsulten

De verdeling van indirecte tijd naar groepsconsulten wordt aangepast. Algemeen indirecte tijd is de tijd die een behandelaar besteedt aan een patiënt ter voorbereiding, onderzoek of verslaglegging, maar die niet direct aan een (groeps-)consult te koppelen is. Per 2023 wordt de algemeen indirecte tijd in de tarieven verdeeld over behandel- en groepsconsulten. De impact van deze wijziging verschilt per beroepsgroep en per setting. De impact is het grootste voor beroepsgroepen met relatief veel indirecte tijd. Een verdere onderbouwing van deze wijziging vindt u in het verantwoordingsdocument.

Wijzigingen acute GGZ

  1. Voor het vaststellen van het definitieve budget (nacalculatie) heeft is er een wijziging doorgevoerd op verzoek van veldpartijen. De aanbieder en verzekeraar kunnen ervoor kiezen niets te wijzigen ten opzichte van het verwachte budget (voorcalculatie). Dit geeft beide partijen zekerheid over het budget.
  2. Tot en met dit jaar moesten aanbieders hun gehele capaciteit invullen die de Nza vervolgens via een verdeelsleutel toerekenden aan de Zvw. Vanaf 2023 hoeven de aanbieders hun capaciteit die ze inzetten voor jeugdigen (18-) niet meer in te vullen. Vooral het vaststellen van die verdeelsleutel wordt makkelijker.
  3. Aanbieders kunnen nu ook hun reistijd declareren. Er zijn hiervoor twee extra prestaties (reistijd acute ggz) bijgekomen.
  4. De beslisregel bij éénzijdige aanvragen is aangepast. Beide partijen moeten hun aanvraag onderbouwen en motiveren. Mede naar aanleiding van een uitspraak van het CBb is dit aangepast. De beslisregel was “de laagste tenzij onredelijk”.

Bekijk hier alle documenten m.b.t. het zorgprestatiemodel

Bron: GGZ

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.