Zorgmedewerkers krijgen voorrang bij Coronatesten

Geplaatst op: 14 september 2020

Vorige week hebben diverse brancheorganisaties waaronder BVKZ signalen bij het ministerie van VWS afgegeven dat er lange wachttijden zijn voor het afnemen van testen en dat geteste personen ook lang op de uitslag moeten wachten. Dit levert problemen op in de continuïteit van de zorgverlening.
De minister heeft gehoor gegeven aan deze signalen en heeft toegezegd dat zorgmedewerkers met klachten die op corona-symptomen lijken, krijgen tijdelijk, maar zolang nodig is, voorrang op anderen bij het aanvragen van een coronatest.

Zorgmedewerkers kunnen daarom tijdelijk, maar zolang als het nodig is, met voorrang getest worden indien zij:

  • Klachten hebben die bij covid-19 kunnen passen en zij zich volgens de richtlijn moeten laten testen. En;
  • essentieel zijn voor de (directe) patiënten-/cliëntenzorg en de continuïteit van zorg. En;
  • zich niet kunnen laten vervangen door een collega. En;
  • werkzaam zijn bij een zorgaanbieder die zorg verleent op grond van de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (met name respijtzorg en dagbesteding) of intramurale onderdelen van de Jeugdwet, zorg op grond van de Wet forensische zorg of de Wet Publieke Gezondheid of onder de reikwijdte van de Wet BIG vallen. Ook zzp’ers, uitzendkrachten en medewerkers die uit een pgb betaald worden en die werken voor een zorgaanbieder in het kader van voorgaande wetten, komen in aanmerking.

Zorgverleners die onbetaalde/informele zorg verrichten komen niet in aanmerking.

De minister doet een nadrukkelijk beroep op de zorgmedewerkers én hun werkgevers gezien de bovenstaande afbakening om kritisch te bezien of voorrang daadwerkelijk nodig is. Testen met voorrang kan alleen goed gaan als dit niet onnodig ten koste gaat van het kunnen testen van andere mensen met klachten.

Om de voorrang vorm te geven zullen de regionale GGD’en per regio een voorrangssysteem inrichten. Zorgmedewerkers kunnen zich dan via een eenvoudige procedure aanmelden bij de GGD voor de voorrangstest. GGD’en zijn in overleg met zorgbranches om de komende week praktische zaken uit te werken.

Zie voor de volledige tekst de kamerbrief van Minister Hugo de Jonge.

Bron: Tweede Kamer

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.