Wzd: aanpassingen in de wet en kostenonderzoek uitvoering

Wlz, Zvw

Geplaatst op: 17 juni 2021

Kostenonderzoek in- en uitvoering Wzd

Minister Van Ark stelt vanaf 2023 102,6 miljoen euro structureel beschikbaar zodat de langdurige zorg de Wet zorg en dwang (Wzd) kan uitvoeren. Volgens onderzoek van de NZa kost de Wzd 111 miljoen. Het verschil moeten verpleeghuizen betalen uit de kwaliteitsgelden.

De Wzd maakt het voor het eerst mogelijk om ook onvrijwillige zorg in de thuissituatie te geven. Hoeveel dat kost, kon de NZa niet berekenen, omdat de wijkverpleging deze zorg ten tijde van het onderzoek nog onvoldoende gebruikte.

Kostenonderzoek Wzd

Reparatiewet Wzd

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 8 juni ingestemd met de Reparatiewet Wzd.  Het wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de Eerste Kamer en treedt naar verwachting uiterlijk op 1 januari 2022 in werking. Onderwerpen in de reparatiewet:

  • RM en psychische stoornis onder Wzd: Cliënten met een psychische stoornis kunnen gedwongen worden opgenomen in een verpleeghuis of een locatie voor gehandi­captenzorg. Dit wordt aangevuld met de mogelijkheid tot opname in de ouderenzorg.
  • Externe deskundige wordt onafhankelijke deskundige: De uitvoering van het stappenplan is vereenvoudigd. De verplichting om advies te vragen aan een extern deskundige wordt ver­vangen door de verplichting om advies te vragen van een onafhankelijke deskundige. Deze mag niet bij de behandeling van de cliënt betrokken zijn, maar kan wel werkzaam zijn bij de organisatie die cliënt zorg verleent.
  • Vereenvoudiging beoordeling toepassing onvrijwillige zorg: Deze beoordeling is teruggebracht tot de twee vragen: is onvrijwillige zorg verlening in de gegeven omstandigheden nodig en kan in de gegeven omstandigheden worden volstaan met een minder ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg?

Daarnaast gaat de minister onderzoek doen naar een regeling van overplaatsing van cliënten van de ggz naar ouderen- of gehandicaptenzorg en andersom en op verduidelijking van de regels met betrekking tot informatie. Ze heeft ook toegezegd met de veldpartijen te bespreken of een onderscheid gemaakt kan worden tussen lichtere en zwaardere vormen van onvrijwillige zorg, zodat het stappenplan niet altijd integraal moet worden uitgevoerd.

Bron: Rijksoverheid en VGN

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.