Wtza vergunning en versimpeling jaarverantwoording voor kleine zorgaanbieders

Wtza

Geplaatst op: 29 maart 2024

Wtza vergunning en versimpeling jaarverantwoording

De Tweede Kamer heeft woensdag 27 maart twee voorstellen (amendementen) aangenomen om de administratieve lasten voor kleine zorgaanbieders te verminderen.

Wtza-vergunningplicht 

leeswijzer-aangepaste-informatiebrochures-wtza-2022-jaarverantwoording-wtza

Alle nieuwe zorginstellingen, dus ook met 10 of minder werknemers, moeten straks een vergunning aanvragen. De bestaande instellingen die nog geen vergunning hoefden aan te vragen (voor dit amendement) krijgen deze automatisch verstrekt. Instellingen die vóór de inwerkingtreding van dit amendement al over een vergunning hadden moeten beschikken, moeten alsnog een vergunning aanvragen.

Vraag hier een vergunning aan

Versimpeling jaarverantwoording

Er komen afzonderlijke regels voor kleine zorgaanbieders (micro-zorgaanbieder). Voor deze groep zal de jaarverantwoordingsplicht teruggebracht worden tot maximaal 3 vragen (identiteit, aantal zorgverleners en aantal cliënten) en een beperkte jaarrekening. Ook wordt de mogelijkheid geboden om de jaarverantwoording niet meer (gedeeltelijk) openbaar te maken.

Intern toezicht

De Wtza-verplichting intern toezicht voor instellingen met meer dan 25 zorgmedewerkers of 10 medewerkers met verblijf, verzorging en begeleiding, valt niet onder deze wetswijzigingen. De minister laat op dit moment een verkenning uitvoeren naar een mogelijke verhoging. De uitkomst van de verkenning wordt naar verwachting vóór de zomer gepubliceerd.

Hoe nu verder en wat doet BVKZ?

Minister Helder heeft aangegeven dat zij zo snel mogelijk een internetconsultatie opstart. Ze hoopt dat deze nieuwe regelgeving per 1 januari 2025 in kan gaan (boekjaar 2024). Dit valt samen met het einde van de pauzeknop voor de jaarverantwoording. BVKZ blijft zich inzetten voor een verhoging van de grens voor het intern toezicht naar 50 medewerkers. Dit is in lijn met bijvoorbeeld de Governance Code zorg 2022. We zullen natuurlijk ook reageren op de internetconsultatie, hierbij leden betrekken en hierover in gesprek gaan met het ministerie van VWS. Daarnaast blijven we benadrukken dat een vergunning geen garantie is voor het borgen van kwaliteit.

Lees hier de volledige amendementen

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.