Wlz-kader 2021 opgehoogd met €452 miljoen

Wzd, GGZ | PGB, Wlz

Geplaatst op: 8 juli 2021

In de voorlopige kaderbrief 2022 geeft de minister zijn reactie op het mei-advies van de NZa over de toereikendheid van het budget in 2021. De NZa heeft de minister geadviseerd het budget op te hogen vanwege een verwacht tekort van tussen de €433 miljoen en €471 miljoen. Eerder is op basis van het februari-advies van de NZa al €100 miljoen herverdelingsmiddelen ingezet.

In het voorlopig kader voor 2022 wordt uitgegaan van het aangepaste budget voor 2021. Daarboven op is €745 miljoen (2,7%) groeiruimte beschikbaar. Binnen deze groeiruimte is €4 miljoen bestemd voor investeringen in duurzaam vastgoed. Dit wordt verwerkt in de NHC-tarieven. Verder wordt in 2022 een start gemaakt met de instelling en bekostiging van expertisecentra voor Wlz-cliënten met het syndroom van Korsakov en NAH+. Hiervoor is binnen de groeiruimte €8.2 miljoen beschikbaar.

Voor de overloopeffecten van de instroom van GGZ-W cliënten gedurende 2021 is in 2022 €136 miljoen extra beschikbaar. De minister geeft wel aan dat de zorgkantoren een deel van de groeimiddelen ook voor deze cliënten in kunnen zetten.

Voor de meerkosten die samen hangen met de Wzd is, op basis van kostenonderzoek door de NZa, €103 miljoen structureel beschikbaar in de contracteerruimte. Hiervan moet in 2022 ook de incidentele kosten ad €16.7 miljoen worden bekostigd. De tarieven voor de GHZ worden structureel verhoogd. Naast het Wlz kader is ook €10 miljoen beschikbaar voor innovatie in de langdurige zorg.

De definitieve kaderbrief volgt rond Prinsjesdag.

Lees meer: VGN

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.