Wet zorg en dwang – we horen graag wat de knelpunten, onzekerheden en twijfels zijn!

Geplaatst op: 19 november 2020

De Wet zorg en dwang (Wzd) is één van de twee wetten die sinds 1 januari 2020 de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) vervangt. De andere wet is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De Wzd vervangt de Wet Bopz voor mensen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap, de Wvggz voor mensen met een psychiatrische stoornis.

Wat regelt de Wzd?

Kort gezegd, regelt de Wzd de rechten van mensen met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap, met name als zij onvrijwillige zorg krijgen en/of onvrijwillig worden opgenomen. Zo regelt de Wzd via welke procedures en onder welke voorwaarden onvrijwillige zorg en onvrijwillige opnames mogen plaatsvinden.

Het uitgangspunt van de Wzd is: “nee, tenzij…”. Onvrijwillige zorg en opname is een uiterste middel voor als er geen minder ingrijpende, en bij voorkeur vrijwillige, alternatieven mogelijk zijn en de onvrijwillige zorg/opname noodzakelijk, evenredig én geschikt is om ernstig nadeel te voorkomen of af te wenden. Voor alle toepassingen van onvrijwillige zorg en opnames geldt dat er sprake moet zijn van ‘ernstig nadeel’ en dat er voldaan moet worden aan de eisen van subsidiariteit, proportionaliteit en doelmatigheid.

Hoe werkt het in de praktijk?

Wij zijn betrokken bij de invoering van de Wzd en in het bijzonder bij het verlenen van zorg die valt binnen de Wzd buiten de accommodatie (kleinschalige wooninitiatieven, dagbesteding en bij de cliënt thuis)

Wij zijn benieuwd hoe de Wzd in de praktijk werkt en vooral of er knelpunten zijn die u ervaart als zorgverlener en die opgelost moeten worden of dat er vragen zijn die leiden tot een zekere mate van handelingsverlegenheid.

Het beschrijven van casussen en het zichtbaar maken van knelpunten en mogelijke oplossingen levert kennis en inspiratie op om de toepassing van de Wzd in de ambulante praktijk verder op weg te helpen.

We horen graag van u!

Deze oproep is voor leden én niet-leden van BVKZ die werken in de ambulante zorg. Reacties kunt u sturen naar [email protected] o.v.v. Wzd. De casussen zullen anoniem worden gepresenteerd. Heeft u vragen over deze oproep neem dan contact op met Angeline Ackermans ([email protected])

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.