Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2022

Zorgaanbieders

Geplaatst op: 30 september 2021

De NZa ziet dat de digitalisering een steeds grotere rol inneemt in zorgorganisaties. Zij denkt dat goede digitale zorg (naast preventie, zorg en ondersteuning) een positieve bijdrage kan leveren aan de maatschappij en aan een betere gezondheid van mensen. Om deze reden is de Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2022 opgesteld.

De Wegwijzer is gemaakt op basis van ideeën en voorbeelden afkomstig van de Patiëntenfederatie Nederland, zorgverzekeraars, zorgkantoren, zorgverleners en leveranciers. De NZA hoopt dat de Wegwijzer het gesprek tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars of zorgkantoren gaat bevorderen over hoe de zorg het beste geleverd kan worden, in het belang van de patiënt of cliënt. En dat deze helpt bij het maken van passende prijsafspraken.

In de Wegwijzer staan mogelijkheden qua bekostiging van digitale zorg. Wat verstaan we onder digitale zorg? Wie bepaalt of iets vergoed wordt en wanneer? Daarnaast zijn er voorbeelden per sector opgenomen.

Wegwijzer

Bron: NZa

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.