Wat verandert er in 2024 voor pgb aanbieders?

Geplaatst op: 6 december 2023

Veranderingen pgb aanbieders 2024

Nieuwe verplichte versies zorgovereenkomsten en wijzigingsformulieren

De papieren zorgovereenkomsten en wijzigingsformulieren zijn vernieuwd. Vanaf 1 januari 2024 is het verplicht om deze versie te gebruiken. De oude versies zijn dan niet meer toegestaan.

Lees hier het volledige nieuwsbericht

Verhoging reiskostenvergoeding

Door de hogere prijzen voor autorijden en het openbaar vervoer hebben zorgverleners meer reiskosten. Daarom mag vanaf 1 januari 2024 de reiskostenvergoeding verhoogd worden. De budgethouder mag dan maximaal € 0,23 per kilometer onbelast aan de zorgverlener betalen. Tot en met 31 december 2023 is dit nog € 0,21 per kilometer.

De reiskostenvergoeding gaat van het budget af. Er is geen verplichting om de reiskostenvergoeding te verhogen.

Klik hier voor meer informatie

Toeslag infectiepreventie voor wooninitiatieven

Voor 2024 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor infectieziektepreventie, in het kader van de pandemische paraatheid. Daarom wordt ook het pgb, van een individuele verzekerde in een wooninitiatief, voor het jaar 2024 opgehoogd met een toeslag voor infectieziektepreventie. Deze toeslag kan gebruikt worden om te (laten) evalueren of de infectiepreventie in een wooninitiatief op orde is. Op basis van deze evaluatie zetten wooninitiatieven de benodigde verbeteringen in gang. De toeslag komt bovenop de toeslag wooninitiatieven: €75,- per budgethouder.

Bekijk de officiële bekendmaking

Vervallen verplichte gewaarborgde hulp (per 1 juli 2024)

Per 1 juli 2024 vervalt de verplichte gewaarborgde hulp; iemand die het pgb beheert als de budgethouder dit zelf niet kan. Er is nu gekozen voor aansluiting bij de bestaande regels over vertegenwoordiging uit het Burgerlijk Wetboek (BW). Uitgangspunt van het BW is:

  • In principe is iedere meerjarige bevoegd en bekwaam is om zelf (rechts)handelingen te verrichten;
  • Minderjarigen worden vertegenwoordigd door ouders of voogd;
  • Een wilsbekwaam persoon kan iemand anders machtigen om namens hem te handelen;
  • Een rechter kan oordelen dat iemand niet in staat is zijn belangen waar te nemen en daarvoor een wettelijke vertegenwoordiger benoemen, zoals een mentor, bewindvoerder of curator.

In de situatie dat mensen niet zelfstandig een pgb kunnen beheren, moeten de zorgkantoren nu dus gaan vaststellen of er een wettelijk vertegenwoordiger of gevolmachtigde is. Een wettelijk vertegenwoordiger mag in principe niet ook zorgverlener zijn, maar dat geldt meestal niet voor familieleden die deze taken combineren. Dit geldt ook voor de gevolmachtigde.

Overgangstermijn

De budgethouders met een gewaarborgde hulp, hebben een overgangstermijn van 4 jaar om te kiezen voor een gevolmachtigde, een wettelijk vertegenwoordiger of om het pgb zelf te beheren.

Bekijk de officiële bekendmaking

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.