Wanneer bevoegd en bekwaam? Voorbehouden handelingen

Geplaatst op: 16 november 2023

Voorbehouden handelingen

gebruik-namen-clientdossiersVoorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door, of in opdracht van, bevoegd zorgpersoneel mogen worden uitgevoerd. Het ministerie van VWS publiceerde onlangs twee overzichten waarin de voorwaarden staan waaronder het in opdracht uitvoeren van deze handelingen mogelijk is.

Aanleiding

Veel organisaties en medewerkers in de gezondheidszorg hebben vragen over de eisen die de Wet BIG stelt aan het opdragen en uitvoeren van voorbehouden handelingen. Vragen als ‘Ben ik eigenlijk wel bevoegd om die handeling uit te voeren?’ en ‘Mag ik een opdracht overdragen?’ en ‘Wanneer is iemand bekwaam?’

Deze onduidelijkheid is jammer, want goed gebruik van de opdrachtregeling kan bijdragen aan meer werkplezier voor de zorgprofessionals, een efficiënte inzet van personeel (zorgtaken worden door de juiste professional uitgevoerd) en meer tijd en aandacht voor de cliënt. Vooral nu er sprake is van een krappe arbeidsmarkt en een vergrijzende samenleving kan de opdrachtregeling uitkomst bieden.

Voorwaarde is wel dat de opdracht en de uitvoering van de opdracht binnen de wettelijke voorwaarden plaatsvinden zodat de cliëntveiligheid goed geborgd blijft. De informatie is bedoeld om beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg antwoord te geven op de bestaande onduidelijkheden en misverstanden weg te nemen over de opdrachtregeling bij voorbehouden handelingen in de praktijk.

Uitleg opdracht voorbehouden handelingen

Infographic voorbehouden handelingen

Bron: Rijksoverheid


Praktijktraining: Voorbehouden en risicovolle handelingen in de palliatieve zorg

Tijdens deze fysieke vaardigheidstraining op locatie worden 4 handelingen uitgelegd, geoefend en getoetst. De training is geschikt als basis scholing, maar ook als herhalingsscholing.

Geaccrediteerd door: V&VN

Accreditatiepunten: 6 

Meer informatie en aankopen

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.