Voortgang wetenschappelijk onderzoek kleinschalige zorg

Geplaatst op: 20 juli 2023

Onderzoek kleinschalige zorg

BVKZ zit aan tafel bij politici en beleidsmakers om de belangen van haar leden en de kleinschalige zorg te behartigen. We krijgen telkens weer de vraag wat nu de meerwaarde is van kleinschalige zorg. Juist nu de tendens is naar het contracteren van grotere organisaties en clustering van kleine organisaties, is het van belang we deze vraag goed kunnen beantwoorden.

Daarom is BVKZ in 2021 samen met Coöperatie Hesterhuizen van start gegaan met een uitgebreid, drie jaar durend, wetenschappelijk onderzoek. In dit onderzoek maken we met kwalitatieve en kwantitatieve methodes de waarde van kleinschalige zorg meetbaar en zichtbaar.

Het onderzoek staat onder coördinatie van dr. J. Beernink in samenwerking met Prof. dr. G. Westerhof verbonden aan de Universiteit Twente.

Waar staan we nu?

Zo’n 20 leden van BVKZ en Hesterhuizen nemen deel aan het onderzoek. Binnen deze organisaties zijn vragenlijsten uitgezet onder de medewerkers, de cliënten en de naasten. Deze kwantitatieve gegevens zijn inmiddels verzameld en verwerkt: ruim 120 medewerkers, 100 cliënten en 35 naasten/familieleden werkten hieraan mee.

Daarnaast heeft de onderzoeker 15 interviews gehouden en er lopen nog specifieke casus onderzoeken van cliënten, die zijn vastgelopen bij grootschalige organisaties en daarna overgestapt zijn naar een kleinschalige zorgvorm. Zij worden langere tijd gevolgd met vragen als: waarom is het niet goed gegaan en waarom lukt het nu wel?

We verwachten in het voorjaar van 2024 de bevindingen te kunnen delen.

Resultaten van het onderzoek

  • Een beschrijving van de kracht en waarde van kleinschalige zorg en kleinschalig wonen in relatie tot kwaliteit van leven                                                                                        
  • Bevindingen vanuit de interviews, Goed Werk Plaatsen (focusgroepen), casestudie, enquête en literatuuronderzoek 
  • Conclusie en advies voortkomend uit de bevindingen  
  • Presentatie van de bevindingen
  • Publicaties

Tussendoor houden we u op de hoogte van de voortgang van het onderzoek. Heeft u nog vragen? U kunt deze stellen deze via helpdesk@bvkz.nl.                 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.