Voorlopige kaderbrief Wlz 2023 en aanpassingen voor 2022

Wlz | Wlz

Geplaatst op: 14 juli 2022

Kaderbrief Wlz 2023 en aanpassingen 2022

Kader 2022

Stimuleringsbudget voor samenwerking in de regio

Het kader voor 2022 was begin april al opgehoogd vanwege verwachtte tekorten. In de voorlopige kaderbrief wordt daarbovenop €30 miljoen beschikbaar gesteld voor de stimulering van regionale samenwerking in de gehandicapten- en ouderenzorg.

Het stimuleringsbudget is bedoeld om zorgkantoren en zorgaanbieders gezamenlijk de uitdagingen op het gebied van arbeidsmarkt, innovatie en capaciteitsontwikkeling aan te laten pakken. Zorgkantoren kunnen hierbij volgens de minister gebruik maken van de structuur rond de transitiemiddelen verpleeghuiszorg (Waardigheid en Trots in de regio).

Regiobudgetten scheiden wonen en zorg

Voor de ouderenzorg is voor 2022 t/m 2026 €40 miljoen per jaar beschikbaar om de, in het coalitieakkoord opgenomen, maatregel transitie scheiden wonen en zorg op gang te brengen. De zorgkantoren moeten dit regiobudget als volgt inzetten:

  1. Ondersteuning bij de concretisering van de monitor “capaciteitsplannen verpleegzorg” naar passende realisatie per subregio.
  2. Ondersteuning van pilots met betrekking tot (concepten rond) community care (zoals VPT in de wijk) en samenwerking Wlz-zorg in de wijk en met wijkverpleging.
  3. Ondersteuning en versterking sociale infrastructuur (integrale oplossingen in de wijk).
  4. Versterking digitale infrastructuur met het oog op de bereikbaarheid en beschikbaarheid van 24-uurs zorg, wanneer zorg in toenemende mate zonder verblijf wordt georganiseerd.

Wlz kader 2022

Voor 2022 is nog €125 miljoen gereserveerd als herverdelingsmiddelen. Op basis van de analyse van de NZa over de toereikendheid van de contracteerruimte in de julibrief besluit de minister over de inzet hiervan. Daarbij wordt de NZa gevraagd specifiek te kijken naar de budgettaire impact van de instroom GGZ-W cliënten en het effect van corona (regelingen). Dit wordt in de definitieve kaderbrief Wlz meegenomen (oktober 2022).

Voor 2022 is nu in totaal €29.926 miljoen beschikbaar. Hiervan is €26.648 miljoen voor de contracteerruimte en €3.278 voor pgb.

Beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten

De NZa heeft aangegeven dat het huidige budget (€10 miljoen per jaar) voor innovatie kleinschalige experimenten onvoldoende is. Voor 2022 wordt daarom €7,5 miljoen extra beschikbaar gesteld en vanaf 2023 €10 miljoen.

Kader 2023

Groeimiddelen

Voor 2023 is €772 miljoen aan groeimiddelen beschikbaar (2,6% tov het kader 2022). Hiervan is 1.7% bestemd voor het opvangen van de demografische groei. Voor de ruimte boven de demografische groei wordt, net als in voorgaande jaren, €4 miljoen bestemd voor investeringen in duurzaam vastgoed.

Verpleeghuiscapaciteit

Voor de ouderenzorg zal nog een deel van de groeiruimte ingezet worden om, naast het scheiden van wonen en zorg, waar nodig de verpleeghuiscapaciteit (beperkt) uit te breiden. Onder invloed van het scheiden van wonen en zorg is de inzet om de voorziene groei in het aantal verpleegzorgplaatsen te realiseren via vpt (mpt of pgb) en het aantal plekken met verblijf te bevriezen. Dit leidt wel tot een opgave om bij vervangingsbouw verpleegzorgplekken met verblijf om te vormen tot verpleegzorgplekken zonder verblijf (vpt, mpt of pgb).

Valpreventie

Door een investering in valpreventie voor ouderen wordt in de Wlz uitgegaan van een besparing van €23 miljoen vanwege een lagere instroom.  Daarnaast gaat de minister ervan uit dat er door sturing op de extramurale leveringsvormen in de ouderenzorg €43 miljoen bespaard kan worden.

 

Bron: Rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.