Verzamelbrief GGZ

WvGGZ, GGZ

Geplaatst op: 14 juli 2022

De minister stuurde, nog net voor het zomerreces,  een brief naar de Tweede Kamer waarin ze een aantal punten m.b.t. de GGZ uitwerkt.

Monitor wachttijden Nza

Uit de halfjaarlijkse wachttijdcijfers blijkt dat:

 • er een lichte daling is van het aantal wachtenden (van 85.000 naar 80.000);
 • mensen wel langer moeten wachten, 64% wacht te lang op een intake, 30% te lang op een behandeling.

  Uit verder onderzoek blijkt dat 22 % van de wachtenden met dezelfde zorgvraag op meerdere wachtlijsten staat.

De minister vraagt daarom aan alle partijen:

 • actief deel te nemen aan het transfermechanisme in de regio en als cliënten die elders beter geholpen kunnen worden, over te dragen aan andere aanbieders of verzekeraars;
 •  inzetten op actief wachtlijstbeheer en patiënten die lang moeten wachten wijzen op de bemiddeling door verzekeraars. Zorgaanbieders hebben sowieso al de verplichting om patiënten die langer dan de door het veld zelf bepaalde Treeknorm staan, te benaderen en actief te wijzen op de mogelijkheid van zorgbemiddeling door de verzekeraar;
 • zorgverzekeraars moeten inzetten op goede informatievoorziening over wachttijdbemiddeling in de richting van patiënten en zorgaanbieders.

Informatiekaart wachttijden ggz juli 2022

 

Wet verplichte ggz

 • Veilige e-mail
  De IGJ naar heeft de informatiebeveiliging in de keten van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) onderzocht met de focus op veilige e-mail. Uit het onderzoek blijkt dat risico’s niet direct veroorzaakt worden door het gebruik van veilige mail zelf, maar door onjuiste en/of onvolledige implementatie ervan. Dit zorgt voor extra werk, handmatige acties en verhoogde administratieve lasten met het risico op menselijke fouten.
  Het is de verantwoordelijkheid van de organisaties zelf om maatregelen te treffen en om voldoende aandacht te geven aan de technische implementatie van veilige e-mail.
 • Wetsevaluatie vertraagd
  Vanwege een vertraagde data-aanlevering aan de onderzoekers zal het eindrapport pas in oktober naar de Kamer gestuurd worden. De beleidsreactie van de minister komt dan zo spoedig mogelijk in het nieuwe jaar.
  Er wordt intussen al gewerkt aan de uitwerking van de aanbevelingen van het eerste rapport. Momenteel worden oplossingen opgehaald en getoetst bij het veld: de patiënten, cliënten en hun vertegenwoordigers en de uitvoerende praktijk van aanbieders en professionals.

 

Onderzoek naar (voorgenomen) sluitingen en veranderingen in behandelaanbod

Om ervoor te zorgen dat cliënten niet tussen wal en schip gaan vallen bij sluiting of verandering van behandelaanbod heeft de Nza onderzoek gedaan en komt tot onderstaande adviezen die de minister overneemt:

 1. Zorgverzekeraars moeten bij afbouw van zorg een meer proactieve rol vervullen richting verzekerden, met als doel dat verzekerden goede vervolgzorg krijgen.
 2. Zorgaanbieders en verzekeraars in de ggz moeten bij besluiten over afbouw of ombuiging van klinische capaciteit ook rekening houden met het zorglandschap in de regio.
 3. Bij een beweging naar ambulantisering is het cruciaal dat er een juiste afstemming plaatsvindt in de ggz-keten en met het sociale domein (waarbij ook het Zorginstituut moet worden betrokken met het oog op de juiste zorginhoudelijke keuzes qua behandeling).
 4. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten vooraf in kaart brengen waar de ondergrens ligt qua klinische capaciteit in het licht van ambulantisering. Het is belangrijk dat zorgverzekeraars daarvoor een proactieve, coördineerde rol vervullen.

 

Kamerbrief over Verzamelbrief Geestelijke gezondheidszorg

 

Bron: Rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.