Verpleeghuiszorg in beeld 2017-2021

Verpleeghuiszorg

Geplaatst op: 7 juli 2022

Verpleeghuiszorg in beeld 2017-2021

verpleeghuiszorg-in-beeld-2017-2021Zorgverleners in verpleeghuizen geven persoonlijke aandacht aan hun bewoners. Ze kennen hun persoonlijke wensen en behoeften en bieden zorg met respect en begrip. Wel lopen veel verpleeghuizen op tegen de krapte op de arbeidsmarkt. Daardoor moeten ze soms werken met te weinig zorgverleners of met mensen die niet voldoende zijn opgeleid.

Scholing en aandacht voor het behouden van zorgmedewerkers is daarom extra belangrijk. Ook is er meer aandacht nodig voor het (blijven) leren en verbeteren door zorgorganisaties, in het belang van de zorg aan de mensen om wie het gaat.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bezocht de afgelopen vierenhalf jaar 649 verpleeghuizen. Tijdens deze bezoeken beoordeelde de IGJ de zorgverlening aan de hand van drie thema’s: persoonsgerichte zorg, voldoende en deskundig personeel, sturen op kwaliteit en veiligheid.

Bekijk hier Verpleeghuiszorg in beeld 2017-2021

Bevindingen 

  • Persoonlijke aandacht: de bevindingen van de inspectie laten zien dat het de meeste verpleeghuizen lukt om persoonlijke aandacht te geven aan hun bewoners. De zorgmedewerkers kennen hun persoonlijke wensen en behoeften, en bieden geborgenheid met respect en begrip.
  • Voldoende en deskundig personeel: tegelijkertijd vormt het inzetten van voldoende of deskundig personeel voor veel aanbieders een grote uitdaging. Dit kan uiteraard niet los worden gezien van de krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel en de gevolgen van de coronapandemie.
  • Het sturen op kwaliteit en veiligheid: verdient de komende jaren blijvende aandacht. Bijna de helft van de zorgorganisaties had bij een eerste bezoek niet altijd de kwaliteit van zorg in beeld en stuurde niet voldoende op de kwaliteit en veiligheid van zorg. Als de zorg (deels) niet voldeed, verbeterden zorgorganisaties dit vaak na het toezicht van de inspectie. Als het nodig was legde de inspectie een zorgorganisatie een maatregel op, bijvoorbeeld verscherpt toezicht of een aanwijzing.

Toezicht vanaf 2022

Vanaf 2022 houdt de IGJ weer meer toezicht op maat. Met meer aandacht voor de grootste risico’s en rekening houdend met de specifieke context en kenmerken van een zorgorganisatie. Naast het brengen van toezichtbezoeken, richt de inspectie zich daarnaast op specifieke onderwerpen of ontwikkelingen in de verpleeghuiszorg die extra aandacht verdienen. Denk daarbij aan de arbeidsmarktproblemen, medicatieveiligheid en hygiëne en infectieziektenpreventie.

Bron: IGJ

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.