Oproep verkenning Wzd voor ZZP’ers

zzp, Wzd, pgb

Geplaatst op: 13 januari 2022

Verkenning Wzd ZZP

verkenning-wzd-zzpersBegin 2021 is de Wet zorg en dwang (Wzd) ingegaan. Deze wet regelt de onvrijwillige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening. Voordat Wzd-zorg mag worden verleend, moet een stappenplan worden doorlopen. Op ons kennisplein vindt u meer informatie over de Wzd en de recent aangenomen Reparatiewet.

Ervaart u knelpunten?

Als u als zorgaanbieder tegen knelpunten aanloopt bij de uitvoering van de Wzd, kunt u een beroep doen op het Coördinerend Team Wet zorg en dwang van Significant. Vanuit onze samenwerking in de coalitie kleinschalige zorgaanbieders* is SoloPartners samen met BVKZ in gesprek gegaan met Significant. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat zzp’ers lastig de rollen in het stappenplan kunnen invullen. Hierdoor is het stappenplan voor zzp’ers nauwelijks uitvoerbaar.

Laten we op onderzoek gaan!

Significant, SoloPartners en BVKZ willen samen met u onderzoeken hoe we zzp’ers kunnen ondersteunen bij de uitvoering van de Wzd en het doorlopen van het stappenplan. We willen onze kennis met u delen en een samenwerkingsstructuur opzetten waar zzp’ers elkaar en andere partijen vinden als er sprake is van Wzd-zorg. Deze samenwerking is noodzakelijk om alle rollen in het stappenplan in te kunnen vullen en het te kunnen uitvoeren.

Daarnaast krijgen we graag nog beter in beeld wat u concreet nodig heeft om Wzd-zorg te kunnen verlenen. Dit willen we graag samen met u verder verkennen. De verkenning zal een belangrijke bijdrage leveren aan het kunnen verlenen van Wzd-zorg door zzp’ers die pgb-zorg verlenen bij de mensen thuis.

Bent u die zzp’er die we zoeken? 

We zijn voor deze verkenning op zoek naar zzp’ers vanaf niveau 3 die pgb-zorg verlenen bij de mensen thuis (ambulante setting). U hoeft geen ervaring te hebben met het verlenen van Wzd-zorg (het mag natuurlijk wel). Vindt u het interessant om uw kennis te vergroten, uw ervaringen te delen en met uw waardevolle inbreng te helpen Wzd-zorg voor zzp’ers uitvoerbaar te maken? We horen het graag van u! Aanmelden kan via info@bvkz.nl met vermelding van Wzd-verkenning.

Wilt u graag aanvullende informatie of heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Natasja Govers via 085-2010140 of natasja@solopartners.nl of Angeline Ackermans via 0162-696060 of angeline.ackermans@bvkz.nl.

*BVKZ vormt samen met Solopartners, Zorgthuisnl, Vereniging Spot en de Federatie Landbouw en Zorg de coalitie kleinschalige zorgaanbieders Wzd – zie ook het item in deze nieuwsbrief  ‘Ruim 70% van de zorgaanbieders ervaart knelpunten bij implementatie van de Wet zorg en dwang’.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.