Verkenning KIK-V naar GHZ, GGZ en VVT

VVT, Gehandicaptenzorg, GGZ

Geplaatst op: 21 december 2023

Verkennend onderzoek KIK-V

Het KIK-V programma in de verpleeghuissector richt zich op het optimaliseren van de informatie-uitwisseling en het terugbrengen van de administratieve lasten. Maar ook in de andere sectoren is er natuurlijk behoefte aan efficiënte en effectieve gegevensuitwisseling. Daarom heeft BVKZ, samen met een aantal leden, meegewerkt aan het eerste verkennende onderzoek binnen de gehandicaptenzorg. Hieruit blijkt dat dit zeker een verbetering in de gegevensuitwisseling kan gaan opleveren. Ook voor de andere domeinen komt dit uit de resultaten naar voren.

Bekijk hier het verkennend onderzoek

2024

In 2024 geven de vervolgonderzoeken meer inzicht in de toepasbaarheid van KIK-V binnen de verschillende sectoren. Het uitwisselen van gegevens wordt verder geanalyseerd om te ontdekken in hoeverre de huidige KIK-V-instrumenten bruikbaar zijn. De focus zal liggen op bedrijfsvoeringsgegevens.

Bron: KIK-V

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.