Verkenning: de schaal van netwerkzorg

zorgondernemers

Geplaatst op: 1 juli 2021

Regionalisering is het nieuwe credo in het Nederlandse zorglandschap. Meer samenwerking en meer samenhang is een goed streven, maar in de praktijk ontstaat ‘schaalverwarring’: wat doen we lokaal, wat regionaal en wat kan beter nationaal? Bovendien lijkt regionalisering soms te schuren met bestaande structuren en werkwijzen.

De publicatie ‘De schaal van netwerkzorg’ daagt uit bewuster na te denken over schaalvraagstukken. Vilans interviewde netwerkcoördinatoren en bestuurders, deed literatuuronderzoek en reflecteerde met experts. Zo kreeg het inzicht in andere factoren en manieren die een rol spelen bij de inrichting van zorg dan alleen territoriale en geografische manieren van ordenen. Vele factoren spelen een rol. Schaal kan daardoor vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd.

Die verschillende invalshoeken krijgen in deze publicatie vorm in zogenaamde ‘vensters’: een bepaalde manier van kijken, een benaderingswijze, die inspiratie biedt. Er zijn drie soorten vensters: sommige vensters kijken vanuit de doelgroep (vragen en behoeften van mensen), sommige vensters vanuit organisaties en systemen en andere vensters vanuit sociale relaties. De auteurs adviseren meerdere vensters te benutten en als netwerken vastlopen eens door een ander venster naar hetzelfde vraagstuk te kijken.

Vilans onderzoekt ‘schaalverwarring’ verder en hoe zorgnetwerken en -organisaties hier beter mee kunnen omgaan. Het kan de samenwerking bevorderen door schaal te zien en te benutten als één van de factoren die netwerken kunnen beïnvloeden. Meer weten en/of willen bijdragen aan dit onderzoek? Neem dan contact op met de onderzoekers Sander Merkus of Marloes Berkelaar.

De schaal van netwerkzorg

Bron: Vilans

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.