Vaccinatie verpleeghuiszorg en kleinschalige woonvormen ouderenzorg – update voor cliënten

kleinschalige woonvormen ouderen, Verpleeghuiszorg

Geplaatst op: 14 januari 2021

Wat moet u regelen?

U regelt de uitnodiging met informatie, u vraagt om toestemming en registreert de vaccinatie van cliënten voor het RIVM en betrekt de cliëntenraad.

Sinds dinsdag jl. weten we wanneer er gestart wordt met vaccineren van cliënten in de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen voor ouderen. Op 18 januari wordt er gestart met de verpleeghuizen waar cliënten onder de verantwoordelijkheid vallen van de Specialist Ouderengeneeskunde (SO). Het ministerie van VWS heeft een aantal aanbieders van verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg geselecteerd om komende week te kunnen gaan uitproberen hoe de distributie van dit kwetsbare Pfizer/BioNTech vaccin verantwoord en zo snel mogelijk kan plaatsvinden. Dat gaat nog niet via de definitieve bestelroute. De details en overwegingen daarbij zijn uitgebreid beschreven in de kamerbrief. Aansluitend kunnen stap voor stap alle verpleeghuisbewoners gevaccineerd worden.

Vanaf 25 januari worden de cliënten in de kleinschalige woonvormen gevaccineerd door de eigen huisarts met het Moderna-vaccin. Daar is voor gekozen omdat ook dat vaccin juist heel goed werkt bij kwetsbare ouderen.

U kunt uw cliënten alvast uitnodigen deel te nemen aan de vaccinatie en toestemming regelen van cliënten (of hun wettelijk vertegenwoordiger) voor de vaccinatie. Het RIVM heeft een model uitnodigingsbrief en een toestemmingsverklaring voor beide vaccins opgesteld. Wij adviseren u om het toestemmingsformulier niet aan te passen.

Daarnaast is er een handig stroomschema gemaakt over het verkrijgen van toestemming van bewoners en (wettelijk) vertegenwoordigers in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. De documenten (brief, toestemmingsverklaring en stroomschema) vindt u onderaan dit bericht.

In ons bericht van 5 januari jl. hebben we aangegeven dat degene die vaccineert ook de uitnodiging voor de vaccinatie stuurt. Dit is nog steeds het geval. Uw uitnodiging is ter voorbereiding op de daadwerkelijke vaccinatie. De toestemming wordt niet door de S.O. of huisarts geregeld maar regelt u zelf binnen uw instelling.

Advies om cliënten en vertegenwoordigers alvast uit te nodigen voor vaccinatie
Het is op dit moment nog niet duidelijk of alle patiënten met het Pfizer/BioNTech vaccin (Comirnaty) zullen worden gevaccineerd. Gezien de korte tijdslijn adviseren wij om de toestemming voor het vaccineren alvast op basis van onderstaande formulieren in gang te zetten. Mocht uw organisatie uiteindelijk een ander vaccin toegewezen krijgen, dan kunt u altijd nog nagaan bij de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger of de gegeven toestemming ook voor het andere vaccin geldt.

Volgens de huidige planning worden cliënten uit verpleeghuizen onder regie van de Specialist Ouderengeneeskunde gevaccineerd met het BionTech/Pfizer vaccin. Gebruik in deze instellingen het toestemmingsformulier Pfizer!

Volgens de huidige planning worden cliënten in Kleinschalige woonvormen waar de huisarts medisch verantwoordelijk gevaccineerd met het Moderna-vaccin. Gebruik in deze instellingen het toestemmingsformulier Moderna!

Rol cliëntenraad
Het is raadzaam om uw vaccinatiebeleid steeds af te stemmen met uw medezeggenschapsorganen. Voor wat betreft de cliënten kan het vaccinatiebeleid van uw instelling beschouwd worden als een ‘voor cliënten geldende regeling’ in het kader van de Wmcz. Het besluit over dergelijke regelen vereisen instemming van uw cliëntenraad. Na overleg met LOC (koepel cliëntenraden) geven we u het volgende mee: “neem direct contact op met de voorzitter van uw cliëntenraad en stem met hem of haar het door u voorgenomen vaccinatiebeleid af, desnoods mondeling. Een formele instemmingsprocedure is gezien de gestelde termijnen niet haalbaar. Het is dus essentieel om middels onderlinge afstemming de instemming van uw cliëntenraad te verkrijgen. Nodig uw cliëntenraad vooral uit om nadien uitgebreid het gesprek te voeren over het doorlopen proces.”

Wijzigingen RIVM richtlijnen
Vanwege het beschikbaar komen van het Moderna vaccin zijn de uitvoeringsrichtlijn Covid-19-vaccinatie 2021 en de e-learning Covid-19-vaccinatie van het RIVM aangepast. De richtlijn bevat een paragraaf (1.3) met de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie.

Vooralsnog heeft de vaccinatiestatus van zorgmedewerkers geen consequenties voor inzet en testbeleid of gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Omdat er nog zaken onduidelijk zijn omtrent vaccinatie blijft het bestaande test-, inzet- en PBM-beleid in principe gehandhaafd. Omdat er wel vragen over dit onderwerp zijn gesteld aan het RIVM, heeft het RIVM in verschillende richtlijnen een passage opgenomen over de consequenties van vaccinatie. Zo is bijvoorbeeld toegevoegd dat ook medewerkers die gevaccineerd zijn toch met PBM werken.

Relevante documenten. Deze zijn voor leden beschikbaar op de ledensite.
Uitnodigingsbrief bewoners instellingen (word document)
Uitnodigingsbrief bewoners wettelijke vertegenwoordiging (word document)
Toestemmingsformulier bewoner Pfizer
Toestemmingsformulier wettelijke vertegenwoordiging Pfizer
Toestemmingsformulier bewoner Moderna
Toestemmingsformulier wettelijke vertegenwoordiger Moderna
RIVM uitleg coronavaccinatie
Informatie landelijke registratie bij het RIVM
Factsheet Vaccin in het kort voor Comirnaty (PfizerBioNtech)
Factsheet Vaccin in het kort voor Moderna
Stroomschema voor het verkrijgen van toestemming voor vaccinatie
Uitleg corona vaccinatie (film)

Prik tegen corona virus – praatplaat

Voor meer informatie en documenten kunt u contact opnemen via info@bvkz.nl

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.