Vaccinatie update week 22

Bewoners, Zorgmedewerkers

Geplaatst op: 3 juni 2021

Ook thuiswonende 16-18-jarigen met medisch hoog-risico worden nu uitgenodigd voor vaccinatie en zullen door de GGD gevaccineerd worden met het vaccin van BioNTech/Pfizer. Momenteel is deze groep, samen met de 16-18-jarigen in instellingen, de enige uitzondering op de leeftijdsgrens van het vaccinatieprogramma, dat in principe ingezet wordt vanaf 18 jaar oud.

Onderzoek

Op 10 mei startte het RIVM een omvangrijk onderzoek, de Vaccinatiestudie Corona (VASCO), naar de effectiviteit op de lange termijn van de verschillende COVID-19-vaccins in Nederland. Iedereen die in Nederland woont en tussen de 18 tot 85 jaar oud is, kan aan het onderzoek deelnemen en zich hier aanmelden

Voorbereiding grootschalige vaccinatie

De GGD’en bereiden zich voor op grootschalige vaccinatie in het tweede kwartaal. De minister van VWS heeft de GGD’en gevraagd om zich te richten op een aanvullende verhoging van de maximale capaciteit, naar rond de 2 miljoen vaccinaties per week vanaf begin juni. Zij zullen daarmee de rol van de huisartsen bij het vaccineren van de groep 18- tot 60- jarigen overnemen. Het aantal vaccinatielocaties van de GGD zal de komende weken naar verwachting worden uitgebreid van ruim 100 naar ruim 140 locaties. Daarnaast heeft de minister ziekenhuizen gevraagd zich voor te bereiden om bij te kunnen springen voor het geval de situatie zich voordoet waarin de vaccinatiecapaciteit bij de GGD niet voldoende is voor het aantal beschikbare vaccins. Tot slot zijn de huisartsen gevraagd zich in te zetten op de vaccinatie-locaties van de GGD’en en daar bij te dragen aan de verschillende medische functies die vervuld moeten worden.

Virusoverdracht na vaccinatie

De Gezondheidsraad acht het waarschijnlijk dat vaccinatie tegen COVID-19 in meer of mindere mate bijdraagt aan het voorkomen van infecties bij anderen. Op basis van de studies die tot nu toe gedaan zijn, is het echter niet duidelijk in welke mate en onder welke omstandigheden vaccinatie virusoverdracht kan tegengaan en welke factoren hierop van invloed zijn. Hiervoor is meer onderzoek nodig, aldus de Gezondheidsraad.

Interval vaccinatie

Eerder adviseerde de Gezondheidsraad om een periode van 12 weken aan te houden tussen de eerste en de tweede vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin. Inmiddels is er meer vaccin beschikbaar. De Gezondheidsraad heeft zich daarom opnieuw gebogen over de vraag wat het optimale interval is tussen de twee doses. De Gezondheidsraad stelt vast dat dit op basis van wetenschappelijke gegevens niet goed te zeggen is. Zij adviseert daarom het interval volgens de productinformatie aan te houden: tussen 4 en 12 weken.
Op basis van dit advies heeft het ministerie van VWS besloten om het interval tussen de eerste en tweede vaccinatie voor het AstraZeneca-vaccin waar mogelijk zoveel mogelijk te verkorten binnen de ruimte die de bijsluiter hiervoor biedt (interval van 4-12 weken). Voor de praktijk betekent dit dat een interval van 6-14 weken kan worden aangehouden

Update uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie

De uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie 2021 is aangepast. Kijk steeds naar de laatste versie van de richtlijn die beschikbaar is op de website. In paragraaf 1.3 staan de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie, zie ook voor kleinere tussentijdse wijzigingen het kopje Versiebeheer (aan het einde van de richtlijn).

Herhalingsoproep vaccinatie 60 plussers

Vanaf zaterdag aanstaande (5 juni) kan de groep 60-64 zich ook online melden voor een vaccinatie afspraak bij de GGD. Tot nu toe kon deze groep zich alleen laten vaccineren bij de huisarts met AstraZeneca. Omdat de ouderen en kwetsbare mensen nu allemaal een kans hebben gehad zich te laten vaccineren is er nu ruimte gekomen voor deze groep om via de GGD gevaccineerd te worden. Via de GGD krijgen ze het vaccin Pfizer of Moderna.

Mensen die een eerste prik via de huisarts hebben gehad wordt aangeraden ook de tweede prik via de huisarts te halen. Lees meer op : Herhalingsoproep voor coronavaccinatie bij 60-plussers | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Vanaf zaterdag krijgen 60-plussers een herhalingsoproep voor vaccinatie. Nog niet alle vaccinaties staan goed geregistreerd in het centrale systeem CIMS. Daardoor kan het voorkomen dat mensen die al wel gevaccineerd zijn, toch een herhalingsoproep krijgen. Zij kunnen de brief als niet verzonden beschouwen.

Veegronde alternatieven

Het RIVM heeft een nieuwsbericht uitgebracht over de permanente veegronde en twee alternatieven die zij aanbieden aan bewoners in instellingen met een eigen medische dienst en in instellingen onder verantwoordelijkheid van de HA.

Vaccinatie GGZ-Wlz

Er is informatie beschikbaar voor cliënten (ggz-Wlz of medebewoners) die de 1st vaccinatieronde van hun woonvorm hebben gemist. Deze informatie geldt ook voor nieuwe cliënten in de woonvorm.

Laatste kans vaccinatie zorgmedewerkers via werkgever

Zorgmedewerkers kunnen zich nog tot en met 19 juni melden bij de GGD met de uitnodigingsbrief die zij van u of voor pgb-zorg via de budgethouder ontvangen hebben. Daarna is het alleen nog mogelijk om met de uitnodiging op leeftijd een afspraak maken via het algemene landelijke callcenter van de GGD of het online portaal. Deze mogelijkheid is en blijft beschikbaar voor iedereen die op leeftijd is uitgenodigd.

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.