Vaccinatie update – 6 mei 2021

kleinschalige aanbieders, beschermd wonen, Verpleeghuiszorg, pgb, Wlz, Gehandicaptenzorg, GGZ

Geplaatst op: 6 mei 2021

Bewoners in een zorginstelling

Het RIVM heeft de informatie over vaccinatie van bewoners in een instelling en die onder medische verantwoordelijkheid van de huisarts vallen aangepast. De vaccinaties zullen uitgevoerd gaan worden door mobiele vaccinatie teams. Zij nemen het over van de HAPs.

Lees meer op de RIVM pagina

Lees vooral ook de werkinstructie waarin staat aangegeven welke bewoners in aanmerking komen en hoe u de bewoners kunt aanmelden.

Kleinschalige wooninitiatieven: bewoners Wlz-ggz

Inmiddels hebben wij  – als contactpunt – de gegevens doorgegeven aan het RIVM van de instellingen die zich hebben gemeld. Ook voor hen is er een kleine aanpassing in de werkinstructie met name als het gaat om het moment waarop er geprikt zal gaan worden. Dit is met een week uitgesteld naar 17 mei i.p.v. 10 mei.

Gaan de vaccinatiedata van uw bewoners al correct naar het RIVM?
Het RIVM signaleert een onvolledige en sterk achterlopende landelijke registratie van toegediende coronavaccins. Het gaat dan met name om de gegevens van zorgorganisaties en huisartsen. Volgens de huidige landelijke registratie is minder dan 50% gevaccineerd, terwijl onze indruk is dat veel meer mensen gevaccineerd zijn én toestemming hebben gegeven om te registreren bij RIVM. Compleet en correct inzicht in de cijfers is essentieel om verantwoord te beslissen over versoepelingen, goed te sturen op de continuïteit van zorg en vooral om te zorgen dat zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen in de maatschappij gevaccineerd zijn. De registratie, ook als het gaat om spillage, is daarbij essentieel. Wij verzoeken u daarom met klem uw vaccinatiedata zo snel mogelijk door te geven. Mocht u technische of andere knelpunten ervaren of vragen hebben, laat het ons dan zo snel mogelijk weten via info@bvkz.nl.

Mensen geboren in 1962 uitgenodigd voor coronavaccinatie

Deze week krijgen de eerste mensen die zijn geboren in 1962 een uitnodiging voor een coronavaccinatie op de mat. Het gaat om mensen die dit jaar 59 worden. Zij kunnen vanaf vorige week al online een afspraak inplannen via www.coronavaccinatie-afspraak.nl voor een vaccinatie bij de GGD. Daar krijgen zij het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. Het gaat om ongeveer 250.000 mensen. 

Mensen met een medische indicatie van 18 tot 60 jaar

Mensen met een medische indicatie, die een extra risico hebben om ziek te worden door COVID-19, worden vanaf volgende week uitgenodigd voor een vaccinatie bij de GGD. Het gaat om mensen onder de 60 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik. De huisarts maakt de selectie. Zij krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna.

Versoepelingen bezoekregeling verpleeghuiszorg na vaccinatie

De IGJ constateert dat – bij de organisaties die zij gesproken heeft – in alle gevallen een bezoekregeling geldt waarbij twee bezoekers per dag worden toegestaan. De bewegingsruimte die wordt toegestaan wisselt aldus de IGJ: het ene verpleeghuis laat alleen wandelen op het eigen terrein toe, bij andere verpleeghuizen mogen cliënten wel met familie mee naar huis. Ook hebben alle verpleeghuizen nagedacht over verdere openstelling van de organisatie. Het is van belang om de aankomende weken voortdurend te blijven bezien welke versoepelingen passend zijn bij uw organisatie. Het eerder voor eind april aangekondigde Gezondheidsraad-advies naar aanleiding van internationaal onderzoek rond transmissie-mechanismen na vaccinatie, komt waarschijnlijk pas in juni beschikbaar. Intussen gelden de bestaande richtlijnen met professioneel oordeel als belangrijk element.

Oproep 65-plussers

Het aantal geschatte vaccinaties bedraagt nu meer dan 5 miljoen. Het ministerie van VWS, het RIVM en de GGD’en hebben een oproep gedaan aan alle 65-plussers (mensen geboren in 1955 en eerder) die zich nog niet hebben laten vaccineren om alsnog een vaccinatieafspraak te maken. Via www.coronavaccinatie-afspraak.nl kan iedereen die geboren is in 1955 of daarvoor nu een afspraak maken. Mensen kunnen ook bellen met het telefoonnummer dat in hun uitnodigingsbrief vermeld staat.

Wie geboren is tussen 1956 en 1960, kan géén online afspraak maken bij de GGD. Deze mensen worden of zijn al uitgenodigd voor een vaccinatie door de huisarts. De huisartsen in de laatste provincies krijgen binnenkort vaccins geleverd om de laatste mensen uit de geboortejaren 1958, 1959 en 1960 uit te nodigen. Zodra dat zo ver is, krijgen deze mensen bericht van hun huisarts.

Oproep vaccinatie zorgmedewerkers

Het RIVM roept alle zorgmedewerkers op die een uitnodiging voor vaccinatie van hun werkgever hebben gekregen maar niet in de gelegenheid zijn geweest een vaccinatie te halen. Week 19 (volgende week) is de laatste mogelijkheid voor deze doelgroepen in de zorg om een vaccinatie te krijgen. Daarna worden vaccinaties gezet via leeftijdscohorten.

Ook nieuwe medewerkers in de zorg kunnen via deze route nog versneld een vaccinatie krijgen.

Meer informatie: RIVM 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.