Vaccinatie update – 22 april 2021

kleinschalige woonvormen, Zorgmedewerkers, Verpleeghuiszorg, Wijkverpleging, Gehandicaptenzorg

Geplaatst op: 22 april 2021

Permanente veegronde

Vorige week is een nieuwsbericht van het RIVM geweest over het samenvoegen van de permanente veegronde voor zowel cliënten onder verantwoordelijkheid van de SO, AVG en HA. In overleg met de koepels is besloten toch onderscheid te maken tussen het traject vaccinatie bewoners instellingen onder medische verantwoordelijkheid bij de SO of AVG (eigen medische dienst) en vaccinatie bewoners instellingen onder medische verantwoordelijkheid van de HA (voorheen het traject via de huisartsenposten). Daarnaast zijn er werkinstructies voor beide trajecten gepubliceerd.
 
Zie hier het nieuwsbericht over het traject vaccinatie bewoners door de SO of AVG en hier het nieuwsbericht over het traject vaccinatie bewoners door de HAP.  

  • Zorgorganisaties kunnen straks 2 x per maand vaccins bestellen bij de SNPG als grotere aantallen bewoners tegelijk gevaccineerd moeten worden. Dit kan ook worden bereikt door het (regionaal) clusteren van patiënten, waar nodig uiteraard in overleg met de huisarts.
  • Om spillage te voorkomen komt er bovendien een specifieke oplossing voor kleinere aantallen (nieuw te vaccineren) bewoners: thuisvaccinatie. Thuisvaccinatie werkt vanuit centrale coördinatie met mobiele vaccinatieteams door heel Nederland. Er kan besteld gaan worden via het rivmcovid@thuisvaccinatie.nl.
  • Werkinstructies komen binnenkort beschikbaar op RIVM.nl.

Zorgmedewerkers kunnen alleen telefonisch een afspraak maken

In tegenstelling wat in eerdere uitnodigingen staat vermeld is het voor zorgmedewerkers niet meer mogelijk om online een afspraak in te plannen voor vaccinatie.
Afspraken kunnen alleen telefonisch bij de GGD worden ingepland. Medewerkers die nog niet zijn gevaccineerd en werkzaam zijn in de verpleeghuiszorg, kleinschalige woonvormen, wijkverpleging en voor een PGB-houder kunnen sinds deze week weer een afspraak maken. De eerdere uitnodiging blijft gewoon geldig en zij kunnen alsnog een afspraak maken via het in de uitnodigingsbrief vermelde nummer van de GGD.

Ook nieuwe medewerkers kunnen gebruik maken van de eerder verstuurde uitnodigingbrief.

60-minners met syndroom van Down of morbide obesitas

Deze groepen zouden aanvankelijk door de huisartsen worden gevaccineerd met AstraZeneca, maar door de overheid is niet langer toegestaan dat dit vaccin wordt ingezet bij mensen onder de 60 jaar. 

Huisartsenpraktijken hebben inmiddels van het SNPG een mailing hierover ontvangen. Huisartsen krijgen uitnodigingsbrieven waarmee deze mensen een afspraak kunnen plannen bij de GGD dan wel Thuisvaccinatie.nl. Zij kunnen daar of door Thuisvaccinatie.nl op locatie worden gevaccineerd met een mRNA-vaccin.

De doelgroep is daarbij ook verbreed, omdat het vaccin van Pfizer ook ingezet mag worden voor 16- en 17-jarigen. Daarom mag in deze doelgroepen mensen geboren in 2005 en ouder worden uitgenodigd (dit was 2002).

Niet-mobiele cliënten <60 jaar met het syndroom van Down of morbide obesitas worden gevaccineerd door Thuisvaccinatie.nl. Dit geldt ook voor niet-mobiele cliënten met een neurologische aandoening. Als u meer wilt weten over wanneer en hoe deze doelgroep wordt gevaccineerd raadpleeg dan de site van de Rijksoverheid.

Janssen-vaccin

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft onderzoek gedaan naar een zeldzame combinatie van trombose en een lager aantal bloedplaatjes. Er is vastgesteld dat dit inderdaad een zeer zeldzaam voorkomende bijwerking is van het Janssen-vaccin, maar dat de voordelen van vaccinatie opwegen tegen de nadelen.  Vanaf deze week wordt er daarom gestart met de vaccinatie met dit vaccin. De eerste prikken gaan naar medewerkers in de ziekenhuizen en de GGZ (zie ook de kamerbrief blz. 13). Het voordeel van het Janssen-vaccin is dat er slechts één prik nodig is om te beschermen tegen COVID-19. Tevens kan het vaccin zonder leeftijdsbeperking worden ingezet. Er zijn de komende dagen 80.000 Janssen-vaccins beschikbaar.

Vaccinatiestrategie

De in november vastgestelde vaccinatiestrategie blijft gelden: de meest kwetsbare en oudste Nederlanders worden als eerste gevaccineerd. Dit om zoveel mogelijk sterfte en ernstige gezondheidsschade als gevolg van COVID-19 te voorkomen. Vandaag (20 april)  staat de teller op 4,5 miljoen prikken, eind deze week zijn dat er 5 miljoen. De tweede helft van mei hebben alle 60-plussers en heeft iedereen met een verhoogd medisch risico een eerste prik gehad. Begin juli geldt dat voor elke Nederlander boven de 18 jaar die dat wil. Dit alles blijft altijd afhankelijk van de leveringen van vaccins. Dit kwartaal worden er nog 17 miljoen vaccins verwacht. (lees meer op Rijksoverheid)

Versneld vaccineren mensen tussen 18 en 60 jaar met medische indicatie

Om tempo te maken gaat de GGD mensen tussen de 18 en de 60 jaar met een medische indicatie vaccineren. Zij krijgen de uitnodiging voor een afspraak van hun eigen huisarts. Met die uitnodiging op naam melden zij zich bij de GGD. Dit heeft minister Hugo de Jonge (VWS) besloten in goed overleg met de koepel van huisartsen LHV, met de GGD-GHOR en het RIVM. De groep krijgt het BioNTech/Pfizer of Moderna-vaccin. Een groep huisartsen, basisartsen en verpleegkundigen worden gevraagd de GGD’en te helpen met aanvullende medische ondersteuning en medisch toezicht op de GGD-locaties.

Gebruik beschermingsmiddelen na vaccinatie

De komende weken wordt volgens het ministerie van VWS meer informatie verwacht over de transmissiemechanismen van het coronavirus na vaccinatie. Afhankelijk daarvan kan mogelijk het PBM-gebruik in een omgeving met een hoge vaccinatiegraad onder voorwaarden worden afgebouwd. Het RIVM zal daar dan haar richtlijnen op aanpassen. Zodra er meer nieuws is, informeren we u uiteraard nader.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.