Vaccinatie update – 15 april 2021

Doelgroep: zorgmedewerkers

Geplaatst op: 15 april 2021

Nieuwsfeiten vliegen om de oren als het gaat om Covid 19 en vaccinatie. In dit overzicht proberen we net als vorige week een overzicht te geven van de meest recente informatie.

Talkshow

Als onderdeel van de communicatietoolkit is er een nieuwe ‘coronavaccinatietalkshow’ van het ministerie van VWS. Hierin worden veel gestelde vragen zo helder mogelijk beantwoord, onder andere om zorgmedewerkers zo goed mogelijk te informeren. 

Vaccinatie zorgmedewerkers

De stand-van-zaken brief die minister De Jonge gisteren aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, biedt duidelijkheid voor de medewerkers in de langdurige zorg die nog niet gevaccineerd zijn. Eerder uitgenodigde zorgmedewerkers in verpleeghuiszorg, kleinschalige woonvormen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning kunnen zich vanaf 20 april weer melden om een afspraak te maken en zullen de komende weken gevaccineerd worden met het vaccin van BionTech/Pfizer. De GGD zal vanaf zondag medewerkers van wie de afspraak eerder is afgezegd, benaderen per SMS voor het opnieuw inplannen van een afspraak.

Er worden geen nieuwe uitnodigingsbrieven gestuurd. De uitnodigingsbrieven die zorgmedewerkers eerder ontvingen voor een vaccinatie met AstraZeneca kunnen ook gebruikt worden voor de vaccinatie met BionTech/Pfizer.

Zorgmedewerkers die al een eerste vaccinatie met AstraZeneca hebben gehad, krijgen ook de tweede vaccinatie met AstraZeneca. De groep medewerkers tussen 60-65 krijgt sowieso het vaccin van AstraZeneca. Het eventuele risico op bijwerkingen is volgens de experts in beide situaties nihil.

Medewerkers en cliënten uit de intramurale GGz- instellingen en zorgpersoneel met direct patiëntcontact in ziekenhuizen

Binnen de intramurale GGZ-instellingen wachten nog circa 35.000 bewoners en medewerkers op een vaccinatie. Ook in de ziekenhuizen zullen ongeveer 35.000 extra medewerkers met direct patiëntcontact worden gevaccineerd. Het is de bedoeling dat beide groepen vaccins ontvangen uit de eerste levering van Janssen. Gezien de huidige ontwikkelingen, waarbij Janssen de uitlevering in Europa tijdelijk heeft stilgelegd, is op dit moment nog niet duidelijk wanneer het vaccineren met Janssen kan starten.

Vaccinatie bewoners onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde  

Over de inhaalronde: de vaccins voor de tweede vaccinatieronde zijn bij de eerste bestelling direct gereserveerd in de webapplicatie van SNPG. U hoeft dus voor de tweede vaccinatie niet opnieuw te bestellen.

In aanvulling op ons bericht over het toedienen van de tweede vaccinatie na doorgemaakte Covid-19 de afgelopen 6 maanden: gezien de kwetsbaarheid van bewoners verpleeghuiszorg is afgesproken dat zij in principe wel een tweede vaccinatie krijgen, ook als ze eerder corona hebben doorgemaakt. Tenzij de bewoner en/of diens vertegenwoordiger, in overleg met de arts, besluit om de tweede vaccinatie niet toe te dienen. Verenso licht de overwegingen nader toe.

Gebruik sneltesten en zelftesten in de zorg
De beschikbaarheid van uiteenlopende testen neemt hand over hand toe, ook van (commerciële) sneltesten en vrij verkrijgbare zelftesten. Overleg met RIVM, GGD en het ministerie van VWS leert dat dergelijke testen zich vooralsnog slechts lenen voor situaties waarbij geen klachten en weinig risico’s aan de orde zijn. De betrouwbaarheid van de snel- en zelftesten is kleiner, het risico op foute afname en daarmee onjuiste uitslagen is te groot voor kwetsbare doelgroepen. Daarmee zijn die testen dus niet geschikt voor toepassing in de ouderenzorg. Voor de zorg is de PCR-test de enige betrouwbare manier om Covid-19 vast te stellen of uit te sluiten.

Bron:RIVM

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.