Vaccinatie Covid – uitnodigen medewerkers verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen met aanvullende informatie

Verpleeghuiszorg, Wijkverpleging, Gehandicaptenzorg

Geplaatst op: 31 december 2020

Knelpunten zorgcontinuïteit

Een toenemend aantal besmettingen en een aanhoudend hoog ziekteverzuim leiden in steeds meer regio’s tot ernstige knelpunten in de continuïteit van zorg. In veel regio’s wordt nauw samengewerkt om de beschikbare medewerkers zo goed als mogelijk in te zetten, en waar mogelijk kunt u uiteraard gebruiken maken van de inzet het Rode Kruis en Extra Handen voor de Zorg. Toch is in steeds meer regio’s ook dit geen afdoende oplossing. In de media is volop aandacht voor dit probleem, mede in relatie tot de roep om inzet van defensiepersoneel (die overigens beperkt mogelijk is).

Vaccinatie medewerkers

Inmiddels zijn alle relevante documenten over vaccinatie van zorgmedewerkers definitief beschikbaar (zie verder in dit bericht).

Onder zorgmedewerkers wordt verstaan: Alle zorgmedewerkers van 18 jaar en ouder die direct contact hebben met cliënten, inclusief stagiaires, leerlingen, ZZP’ers en uitzendkrachten. Vrijwilligers en mantelzorgers vallen niet binnen deze doelgroep.

Zorgmedewerkers die direct contact hebben met verpleeghuisbewoners mogen als eerste worden uitgenodigd. In de weken daarna volgen de zorgmedewerkers werkzaam binnen de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning*. De snelheid waarmee deze groepen aan de beurt komen, hangt af van de beschikbaarheid van vaccins en van de opkomst. Lees meer op de site van de rijksoverheid – eerste vaccinaties coronavaccin. En van het RIVM – richtlijn uitvoering vaccinatie bijlage 2 prioritering.

Eerder meldden wij dat op 4 januari medewerkers feitelijk kunnen worden uitgenodigd om telefonisch afspraken te gaan maken voor vaccinatie met behulp van de uitnodigingsbrief. Op verzoek van de GGDs die inmiddels overspoeld worden met vragen, verzoeken wij u om de uitnodigingen pas te versturen na de “GO” van de GGD. Wij als brancheorganisatie zullen het sein krijgen van de GGD’s wanneer de uitnodigingen vanuit onze leden verstuurd kunnen worden en zij de infrastructuur gereed hebben om afspraken in te plannen.

Deze uitnodigingsbrief, die ook digitaal gestuurd kan worden, dient als bewijs bij de vaccinatie locatie. Het is daarom van belang dat deze brief ‘op naam van de medewerker’ staat en voorzien is van ‘het logo’ van uw organisatie. Let op: Verstuur de brief in PDF-formaat

De volgende documenten zijn van belang:

  1. Standaard uitnodigingsbrief zorgmedewerkers (vanaf 4 januari versturen)
  2. Infographic RIVM Vaccinatie tegen corona
  3. Factsheet Vaccin in het kort voor Comirnaty (Pfizer/BioNTech) tegen COVID-19
  4. Informatie over landelijke registratie bij het RIVM
  5. Beschrijving werkwijze vaccineren zorgmedewerkers

Uiteraard kunt u uw medewerkers nu al wel informeren over de uitnodiging die naar alle waarschijnlijkheid vanaf 4 januari van kracht is. Daarbij kunt u gebruik maken van alle bovenstaande stukken. En u kunt gebruik maken van de communicatie-toolkit op Rijksoverheid.nl, die steeds wordt geactualiseerd en aangevuld.

Vaccinatie cliënten

Na goedkeuring van het Moderna-vaccin door EMA zal een advies van de Gezondheidsraad volgen. Vooralsnog is het de bedoeling dat dit vaccin voor cliënten binnen de verpleeghuiszorg beschikbaar komt. De specialist ouderengeneeskunde dan wel de huisarts (afhankelijk van wie de medische eindverantwoordelijkheid heeft) is verantwoordelijk voor het vaccineren van cliënten. Het RIVM heeft de richtlijn uitvoering COVID-19 vaccinatie 2021 gepubliceerd (zie hierboven). Van zorgorganisaties wordt verwacht cliënten zoveel mogelijk te informeren en stimuleren om zich te laten vaccineren. Toestemming van de cliënt of diens vertegenwoordiger is een belangrijk onderdeel. In de gevallen dat de huisarts vaccineert, dienen hierover lokaal afspraken te worden gemaakt. Op korte termijn zal informatie en voorbeeld correspondentie volgen. Dit zal in ieder geval een vooraankondigingsbrief zijn met informatie over vaccineren. Daarnaast is afgesproken dat degene die vaccineert ook de cliënt uitnodigt.

Werkinstructie afval – tijdelijke regeling weer van kracht

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat staat opnieuw tijdelijk toe om afval anders te verpakken. Zo mogen bijvoorbeeld beschermende kleding of wegwerplinnen nu als droog afval op een andere manier verpakt en afgevoerd worden. Een dergelijke regeling was aan het begin van de corona-uitbraak ook van kracht. Deze regeling werd op 1 juli 2020 ingetrokken omdat ziekenhuizen, zorginstellingen, verzorgingstehuizen zorghotels e.d. over voldoende speciaal verpakkingsmateriaal beschikten. Nu is er een probleem ontstaan bij het verwerken van het afval. Daarom is de tijdelijke vrijstelling wederom van kracht. Door de toename en de continue zorg van coronapatiënten is er een toename van afval dat is besmet met het coronavirus. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

*Huishoudelijke zorg is onderdeel van de groep Wmo- ondersteuning.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.