Update rekentool voor tarieven Wmo (begeleiding en HH)

begeleiding, Wmo, Gehandicaptenzorg, Ouderenzorg, Thuiszorg, GGZ

Geplaatst op: 4 maart 2021

In opdracht van de VNG ontwikkelde Berenschot een rekentool voor de berekening van de tarieven voor Wmo-huishoudelijke hulp en -begeleiding. De rekentool wordt ieder jaar geactualiseerd in verband met wijzigingen in de cao’s (VVT, GHZ, GGZ en Sociaal werk).

De rekentool helpt gemeenten en zorgaanbieders het gesprek over kosten en tarieven te voeren, op transparante wijze en in lijn met de AMvB* Reële prijs.

Differentiatie mogelijk

De tool berekent een kostprijs per uur voor zowel hulp bij het huishouden als individuele begeleiding. In deze berekening wordt de AMvB Reële prijs gevolgd. Zowel direct cliëntgebonden tijd als niet-direct cliëntgebonden tijd kan declarabel zijn. De tool biedt de mogelijkheid om te differentiëren op basis van lokale afspraken over declarabele tijd (administratietijd kan bijvoorbeeld wel of niet declarabel zijn).

Bekijk hier de Rekentool kostprijs Wmo: huishoudelijke hulp en individuele begeleiding (versie 2021)

* Algemene maatregel van bestuur

 

Bron: VNG

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.