Tweede Kamer stemt in met Reparatiewetsvoorstel Wvggz & Wzd

WvGGZ, Wzd

Geplaatst op: 1 juli 2021

Op 8 juni 2021 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Reparatiewetsvoorstel dat de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) moet verbeteren.

De Wvggz en Wzd zijn op 1 januari 2020 in werking getreden en geven regels voor gedwongen zorg. De regering en de betrokken partijen hechten grote waarde aan een zorgvuldige uitvoering van gedwongen zorg – dat altijd een uiterst middel moet zijn en de rechtsbescherming van personen in een heel kwetsbare positie.

Tegelijk moeten we kritisch blijven kijken of procedurele stappen die ten koste gaan van de tijd die wordt besteed aan goede zorgverlening echt bijdragen aan een betere rechtsbescherming. Zo kunnen eisen die zijn bedoeld om de rechtsbescherming van de patiënt goed te borgen, in de praktijk anders uitpakken.

Met deze reparatiewet wordt de uitvoering op een aantal punten verbeterd. Het gaat om punten van technische aard met breed draagvlak bij de brancheorganisaties, professionals én patiënten en cliënten.

Zo wordt een van de procedures in de Wvggz vereenvoudigd door het schrappen van de extra medische verklaring voordat een crisismaatregel of verlenging daarvan kan worden beëindigd. Daarmee het makkelijker om de verplichte zorg te beëindigen, zoals de wet ook wil (dwang als uiterst middel).

In de Wzd wordt onder andere de procedure voor het vaststellen van wilsonbekwaamheid op verzoek van het veld vereenvoudigd, in lijn met de richtlijnen die in het veld worden gehanteerd. Daarnaast worden de regels bij het toepassen van onvrijwillige zorg in noodsituaties in lijn gebracht met de praktijk.

Met algemene stemmen heeft de Tweede Kamer een clausule toegevoegd die de rechter de mogelijkheid geeft om onder omstandigheden iemand met een psychische stoornis op te laten nemen met een Wzd-machtiging. Ook wordt voorgesteld de bepaling in de Participatiewet te wijzigen die bepaalt dat het recht op algemene bijstand vervalt als iemand gedwongen is opgenomen.

De Eerste Kamer moet zich nog over het voorstel buigen.

Bron: Rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.