Toezicht IGJ in vierde coronagolf op basis van ruimte en vertrouwen

Zorgmedewerkers, Zorgaanbieders

Geplaatst op: 25 november 2021

IGJ en 4e coronagolf

Alweer legt het coronavirus een enorme druk op de zorg en de jeugdhulp. Door het oplopend aantal besmettingen en door de maatregelen die nodig zijn om het virus te bestrijden. Bovendien kampen zorgaanbieders met tekorten aan personeel. Of medewerkers zijn moe en uitgeblust. Zorgaanbieders kunnen soms niet anders dan hun werk daarop aanpassen. Af en toe moeten zij afwijken van wat gebruikelijk is. Zij hebben daarvoor al draaiboeken gemaakt. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geeft daarvoor ook nog steeds ruimte en vertrouwen als dat nodig is.

Juist bij oplopende druk kunnen de professionals uiteindelijk het beste zélf bepalen wat nodig is om nog goede zorg te kunnen blijven bieden. Zorg die verantwoord, veilig en liefdevol is en blijft. De inspectie ziet dat zorgaanbieders alles op alles zetten om die zorg te blijven geven.

Soms aanpassingen nodig

Maar zorgaanbieders moeten soms ook bepalen welke aanpassingen nodig zijn. Aan ingewikkelde keuzes valt niet te ontkomen als de druk binnen een instelling, een regio of landelijk te hoog oploopt. Het kan zijn dat zorgaanbieders noodgedwongen moeten afwijken van wat gebruikelijk is. Daarvoor hebben zij plannen klaarliggen.

Afwegingen en keuzes goed vastleggen

Het is dan belangrijk dat bestuurders hun afwegingen en keuzes goed vastleggen. Vooral om die uit te kunnen leggen aan patiënten, cliënten en hun familie en vrienden. Ook later nog. Die afwegingen kunnen ook betrokken worden in het (latere) gesprek met de eigen medewerkers, de inspectie of andere relevante partijen.

Inspectiebezoeken

IGJ-inspecteurs blijven bezoeken brengen aan zorg- en jeugdhulpaanbieders. Omdat de inspectie juist in deze periode als professionele, onafhankelijke instantie een rol heeft om ter plekke te kijken hoe het met de zorg en de jeugdhulp gaat. En daar dan met de zorgaanbieders over kan spreken. Daarbij houden de inspecteurs zich natuurlijk aan de coronamaatregelen die landelijk gelden. Ook volgen de inspecteurs de regels die op een locatie gelden, tenzij dat niet mogelijk is.

Bij onveilige of onaanvaardbare situaties blijft de inspectie ingrijpen.

Bron: IGJ

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.