Subsidieregeling innovatieve stages en begeleiding in de zorg niet haalbaar

Zorgmedewerkers, Zorgaanbieders

Geplaatst op: 18 augustus 2022

Subsidieregeling innovatieve stages en begeleiding in de zorg

Het ministerie heeft deze zomer een verkenning uitgevoerd en hieruit bleek dat de subsidieregeling voor innovatieve stages en begeleiding in de zorg juridisch, beleidsmatig en uitvoeringstechnisch niet haalbaar is. Daarnaast zou de regeling een te grote administratieve last voor de stageaanbieders tot gevolg hebben. Dit zijn redenen waarom deze regeling van de baan is.

Stagefonds Zorg

In plaats van de subsidieregeling heeft het ministerie het subsidieplafond voor de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II voor het studiejaar 2021-2022 eenmalig opgehoogd met 63,5 miljoen euro tot 179,5 miljoen euro. Met de extra impuls van 63,5 miljoen euro aan het Stagefonds Zorg wil de minister stageaanbieders meer financiële ruimte bieden voor het realiseren van stageplaatsen in de nafase van de covid-19 pandemie.

Aanvragen subsidie

Voor stageaanbieders blijven de subsidiabele activiteiten, wijze van aanvragen, verantwoorden en uitkeren gelijk. Zij ontvangen medio augustus een brief hierover van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Stageaanbieders kunnen na ontvangst van dit bericht tot en met 1 oktober 2022 een subsidieaanvraag indienen bij het Stagefonds Zorg.

Bekijk hier de kamerbrief

Bron: VGN

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.