Kamerbrief stand van zaken pgb

pgb

Geplaatst op: 5 januari 2023

stand-van-zaken-pgbStand van zaken pgb

Minister Helder heeft eind vorige maand de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rondom het persoonsgebonden budget (pgb). Kern van haar plannen zijn in mei 2022 gepresenteerd met als centraal thema het pgb duurzaam in te blijven zetten voor de doelgroep die bewust kiest voor het voeren van eigen regie op de benodigde zorg en die ook pgb vaardig is. Op de juiste manier ingezet draagt het pgb bij aan de bredere opgave in de zorg volgens de minister.

Beleid

De minister heeft in de beleidsagenda vijf thema’s geagendeerd:

  1. toegang en toerusting;
  2. informele zorg en hulp aan naasten;
  3. werkgeverschap;
  4. rechtmatigheid;
  5. wooninitiatieven.

De toegang tot het pgb wordt versterkt met informatie over werkgeverschap en handreikingen voor het vaststellen van de doelgroep (met name in het sociaal domein), tarieven en informele zorg. Daarnaast de normering van de langdurige beschikking binnen alle wetten voor personen met een stabiele, langdurige zorgvraag en binnen de beleidsagenda aandacht voor de bestaanszekerheid van (Zvw)-pgb zorgverleners bij overlijden van de zorgvrager/naasten.  

De clustering van pgb’s en de vragen rondom het behoud van de eigen regie binnen wooninitiatieven wordt verder uitgewerkt. Ook wil de minister meer inzicht in de kansen/belemmeringen voor een overstap naar zorg in natura (volledig pakket thuis) voor wooninitiatieven en BVKZ is gevraagd hier aan mee te werken en in mee te denken. Deze handschoen pakken we graag op.

PGB2.0

De minister geeft aan dat conform planning er een mijlpaal is bereikt met de aansluiting van alle zorgkantoren op het PGB Portaal. Met deze aansluiting kunnen 55.000 budgethouders en hun 95.000 zorgverleners de pgb administratie snel, makkelijk en overzichtelijk regelen.

Er wordt in de kamerbrief stilgestaan bij de uitdagingen die er nog liggen: de aansluiting van alle gemeenten en de toegang van de Zvw-pgb budgethouders en hun zorgverleners. De minister gaat in op de complexiteit bij de ontwikkeling van de randcomponenten die nodig zijn om budgethouders met een Wmo of Jw pgb budget toegang te geven tot het portaal. De pgb-keten werkt nauw samen met gemeenten om aansluiting te faciliteren. De minister verwacht dit jaar één aansluit moment te kunnen realiseren.

In  de kamerbrief wordt aangegeven dat na de doorontwikkeling van PGB2.0 op de noodzakelijke functionaliteiten voor gemeenten er gestart gaat worden met een analyse van het ontwikkelen van functionaliteiten voor de Zvw in PGB2.0.

BVKZ is betrokken als ketenpartner bij de ontwikkelingen rondom  PGB2.0 en we houden u regelmatig op de hoogte over de ‘stand van zaken’.   

bvkz

Wilt u ook betrokken zijn bij de ontwikkelingen in de zorgsector? Dat kan, door lid te worden van onze branchevereniging. Wilt u eerst meer informatie over ons als branchevereniging? Bekijk dan onze website voor meer informatie of neem contact met ons op via info@bvkz.nl of 0162 69 60 60. We staan u graag persoonlijk te woord. 

Ik wil lid worden

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.