Rondvraag BVKZ onder leden met dagbestedingen

Wmo, pgb, Wlz | dagbestedingen

Geplaatst op: 16 juli 2020

Hoewel er nooit een landelijke richtlijn is uitgevaardigd om dagbestedingen te sluiten, hebben de algemene corona richtlijnen en de bezoekregelingen in de verpleeghuiszorg en in de gehandicaptenzorg ertoe geleid dat veel dagbestedingen vanwege corona geheel of gedeeltelijk hun deuren hebben moeten sluiten. Nu veel corona maatregelen zijn versoepeld, en er ook meer ruimte ontstaan is in de bezoekregelingen, kunnen dagbestedingen weer verder open dan ze waren. Maar lukt het ook om weer op 100% capaciteit te gaan draaien? En wat is daar voor nodig? Waar lopen kleinschalige zorgorganisaties tegenaan bij het openen van de deuren van de dagbesteding? Een rondvraag onder leden van BVKZ levert het volgende beeld op:

  • Het beeld in de kleinschalige zorg is fundamenteel anders dan bij dagbestedingen van grote instellingen. Waar grote instellingen hun dagbestedingen massaal en volledig hebben gesloten om risico’s te vermijden, hebben kleinschalige dagbestedingen juist gezocht naar manieren om open te blijven. Al was het alleen maar voor de cliënten voor wie dat het hardst nodig is. Veel kleinschalige dagbestedingen zijn maar kort gesloten geweest of zijn sowieso al die tijd, beperkt, open gebleven.
  • Vanwege de regels met betrekking tot 1,5 meter afstand zijn niet alle locaties geschikt om weer alle cliënten te ontvangen. Alternatieven worden gezocht en locaties worden aangepast of uitgebreid. De meerkosten daarvoor kunnen nog steeds worden vergoed, maar niet alle financiers werken daar even goed aan mee.
  • Niet alle cliëntgroepen zijn in staat om 1,5 meter afstand te bewaren. In sommige gevallen betekent dit dat meer personeel moet worden ingezet en of dat groepen worden verkleind. Ook hiervoor geldt dat meerkosten kunnen worden vergoed.
  • Bij dagbestedingen met gemengde doelgroepen (bijv. 18- en 18+) hebben aanbieders te maken met verschillende richtlijnen. 18- deelnemers mogen wel op minder dan 1,5 meter van elkaar komen, maar niet van 18+ deelnemers en begeleiders. Dat is moeilijk uit te leggen en te handhaven
  • Iedereen doet zijn uiterste best om een uitbraak van coronavirus op de locatie(s) te voorkomen. Dat betekent nog steeds dat geïnvesteerd moet worden. In extra schoonmaak, persoonlijke beschermingsmiddelen of een extra verzorgingsruimte. Deze meerkosten kunnen nog steeds worden vergoed
  • Deelnemers aan dagbesteding blijven in voorkomende gevallen weg van de dagbesteding uit angst voor besmetting. Of bijvoorbeeld omdat de woonvoorziening hen geen toestemming geeft om naar de dagbesteding te komen. Aanbieders van dagbesteding hebben daardoor nog steeds te maken met omzetderving

Uit bovenstaande blijkt dat het opstarten en uitbreiden van de capaciteit van dagbesteding geen gemakkelijke opgave is. In veel gevallen is sprake van meerkosten en blijft er voorlopig sprake van omzetverlies vanwege corona. De vergoeding van meerkosten blijft weliswaar mogelijk, maar niet alle financiers werken daar even goed aan mee. BVKZ vraagt bij het ministerie van VWS, bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten en bij de zorgkantoren om aandacht voor dit probleem en dringt aan op heldere communicatie richting financiers over de afspraken omtrent meerkosten.

Sinds 1 juli is het doorbetalen voor niet geleverde zorg afgebouwd. Volgens BVKZ treft deze maatregel ook de kleinschalige organisaties die voorop lopen bij het openen van dagbesteding. Daarmee worden zij onnodig gehinderd in hun pogingen om de dagbesteding weer op 100% te laten draaien. BVKZ is in gesprek met het ministerie van VWS, gemeenten en zorgkantoren om te zoeken naar maatwerk dat leidt tot het ondersteunen van dagbestedingen in hun streven naar volledige heropening voor alle cliënten. Doorbetalen voor zorg die niet geleverd kan worden blijft daarbij voor BVKZ nadrukkelijk in beeld als onderdeel van maatwerkoplossingen gericht op volledige heropening van dagbestedingen.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.