Richtlijn dagbesteding op basis van Wmo 2015 vernieuwd

Extramuraal | Wmo, PGB, Zin

Geplaatst op: 17 december 2020

De nieuwe maatregelen die sinds deze week gelden ten aanzien van COVID-19 hebben geen gevolgen voor het organiseren van de dagbesteding. Uitgangspunt (sinds 1 juni 2020) is dat iedereen die voor de uitbraak van COVID-19 gebruik maakte van dagbesteding een vorm van dagbesteding aangeboden moet krijgen.

Uiteraard geldt daarbij als voorwaarde dat de betrokkenen geen klachten hebben of met COVID-19 besmet zijn. Ook moeten als vertrekpunt de 1,5 meter en de algemene hygiƫne adviezen van het RIVM in acht worden genomen. Door deze maatregelen kan het zijn dat niet iedereen en niet iedereen tegelijk fysiek kan deelnemen aan dagbesteding. Fysiek deelnemen kan door bijvoorbeeld in deelgroepen of dagdelen te werken. Als mensen niet fysiek kunnen deelnemen wordt een alternatieve vorm van dagbesteding aangeboden.

Deze handreiking bevat aandachtspunten voor iedereen die dagbesteding organiseert of laat organiseren en voor iedereen die dagbesteding bezoekt of waarvan een naaste de dagbesteding bezoekt. De handreiking richt zich op dagbesteding die gefinancierd wordt vanuit de Wmo 2015 en in principe extramuraal plaats vindt.

De handreiking is bedoeld voor dagbesteding basis van de Wmo 2015 aan ouderen, mensen met een beperking en mensen met psychische problematiek. Zowel in locaties van een zorgaanbieder, in buurt- en dorpshuizen of op andere locaties in de wijk zoals zorgboerderijen.

De laatste versie van de richtlijn vindt u hier.

Lees verder

  • Vervoer van en naar de dagbesteding
  • Gezondheidscheck deelnemers aan en medewerkers bij de dagbesteding
  • Meerkosten die aanbieders maken als gevolge van de coronacrisis en die een direct gevolg zijn van het volgen van de RIVM richtlijnen kunnen worden gecompenseerd tot 1-1-2022.
  • Doorbetalen niet geleverde zorg. Bij zorg in natura kan de gemeente besluiten aanbieders, die zorg niet kunnen leveren als gevolg van corona, toch door te betalen. Met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 mogen budgethouders met een PGB op basis van de Wmo 2015 (en of de Jeugdwet) ook besluiten om niet geleverde zorg door te betalen. Dit is echter alleen mogelijk als de budgethouder of de zorgverlener besmet is geraakt met het coronavirus, in quarantaine moet of als de dagbesteding i.v.m. de maatregelen de zorg niet kan leveren. Deze regeling geldt tot 31 december 2021. Uitgangspunt is dat de zorgaanbieder een inspanningsverplichting heeft om (alternatieve) zorg te bieden. De budgethouder wordt geadviseerd contact op te nemen met de gemeente.

Bron: Rijksoverheid

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.