Realisatie extra woonzorgplaatsen voor ouderen hoge prioriteit

Verpleeghuiszorg, Ouderenzorg | Wlz

Geplaatst op: 3 juni 2021

De overheid en brancheorganisaties uit de zorg, gemeente en zorgverzekeraars slaan de handen ineen om de komende vijf jaar meer dan 25.0000 verpleegzorgplekken te realiseren en 60.000 extra woningen voor ouderen.

Woonzorgvisie van gemeente met verpleegopgave

Veel gemeenten werken al aan een woonzorgvisie. In het bestuurlijk akkoord is afgesproken dat alle gemeenten deze medio 2021 geformuleerd hebben. In deze visie staat omschreven hoe zij in de regio met zorgorganisaties en corporaties werken aan voldoende woningen voor ouderen en de benodigde voorzieningen. Alle partijen samen, waaronder gemeenten en zorgkantoren, gaan met elkaar in overleg over de beste combinatie van wonen en (verpleeg)zorg in de verschillende regio’s. Het is de bedoeling dat zowel verpleeghuizen, als woningen geschikt voor verpleegzorg, worden gebouwd. Op basis van de visies worden gezamenlijke afspraken over de uitvoering gemaakt. De zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor de inkoop van zorg en het samenbrengen van de zorgvraag met het aanbod, ook voor de toekomst.

Meer informatie via Taskforce Wonen en Zorg, en Ondersteuningsteam Wonen en Zorg

Meedenken in de eigen regio?

De landelijk open co-creatie Wonen en Zorg wil in een serie webinars een antwoord vinden op de ‘hoe?’-vraag. Welke oplossingen, strategieën, innovaties, beleid, interventies en concrete woonzorgconcepten zijn er voor een specifieke gemeente of regio relevant? Per webinar staat een gemeente of regio thema centraal. Iedereen is welkom om mee te doen. Of je nu ontwikkelaar, gemeente, belegger, zorgorganisatie, corporatie, leverancier, zorgkantoor, zorgverzekeraar, creatieve denker of de burger zelf bent. De toegevoegde waarde voor alle partijen is dat vanuit elk perspectief actuele kennis en oplossingen m.b.t. nieuwe woonzorgconcepten, technologie, vastgoed, bekostiging, zorg, belegging, wetgeving en zorginnovatie etc. bij elkaar wordt gebracht..
Voor meer informatie en deelname aan een webinar kunt u zich aanmelden op de LinkedIn groep landelijke open co-creatie Wonen en Zorg   

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.