Publiekscampagne COVID-19 vaccinatie gestart

Verpleeghuiszorg, Wijkverpleging, Gehandicaptenzorg

Geplaatst op: 17 december 2020

De Gezondheidsraad heeft een advies gegeven aan het kabinet over de volgorde van het vaccineren. Het kabinet wil starten met het vaccineren van kwetsbare groepen (waar de kans op ernstige ziekte en overlijden het hoogst is) en zorgmedewerkers die met deze groepen werken. Het gaat dan om de groep bewoners van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling. Maar ook om de medewerkers in de verpleeg(huis)zorg, gehandicaptenzorg (intramuraal en extramuraal), en medewerkers in de wijkverpleging en Wmo-ondersteuning.

Door wie worden de vaccins toegediend?

De strategie van het kabinet is het volgende:

  • Huisartsen voor de (medische) risicogroepen en ouderen (extramuraal).
  • Instellingsartsen en voor zover nodig huisartsen voor ouderen in de verpleeg(huis)zorg en mensen met een verstandelijke beperking (intramuraal).
  • Werkgevers en arbodiensten/bedrijfsartsen voor zorgpersoneel.
  • GGD’en voor de rest van de bevolking en eventueel als vangnet voor bovenstaande doelgroepen.

Oproep voor vaccinatie
Iedereen ontvangt op enig moment een oproep voor vaccinatie. Omdat het vaccin tegen corona alleen goed werkt als u 2 vaccinaties heeft gekregen met een tussentijd van 3 weken, staat ook de tweede datum met tijdstip in de brief.

Lees meer

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.