Publicatie Wzd en Wvggz in de ouderen- en gehandicapten ambulante zorg

Zorgmedewerkers, Zorgaanbieders, WvGGZ, Wzd, Gehandicaptenzorg, Ouderenzorg

Geplaatst op: 14 april 2023

Publicatie Wzd en Wvggz

Sinds januari 2020 gelden de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze wetten maken het mogelijk om gedwongen zorg ambulant toe te passen. Bijvoorbeeld bij cliënten thuis, in dagbesteding of in beschermde woonvormen. Dat moet dan wel terughoudend en zorgvuldig gebeuren. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bezocht 29 zorgaanbieders om te zien hoe de uitvoering van ambulante gedwongen zorg gaat.
Ook interviewde ze zorgaanbieders en brancheorganisaties.

Gedwongen versus goede zorg

Doel van zowel de Wvggz als de Wzd is om dwang in de zorg zo veel mogelijk te voorkomen. Maar soms is ambulante gedwongen zorg de benodigde goede zorg. De inspectie ziet inderdaad dat zorgverleners in de ambulante zorg zo min mogelijk gedwongen zorg proberen toe te passen. Maar vaak is onduidelijk wat wel of niet onder verplichte of onvrijwillige zorg valt; wanneer ‘actief stimuleren’ overgaat in gedwongen zorg. Het risico is dat gedwongen zorg wordt toegepast zonder dat zorgverleners daarbij de voorwaarden naleven.

Graag attenderen we u op de publicatie “bewustzijn groeit, toepassing blijft achter” waarin staat wat de Inspectie ziet tijdens hun toezicht op ambulante gedwongen zorg in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en ouderenzorg.

Bekijk de publicatie

Bron: IGJ

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.