Praktijktuinen Wet zorg en dwang in de zorg thuis van start

Wzd, Verpleeghuiszorg, Wijkverpleging, Thuiszorg

Geplaatst op: 2 september 2021

In zes praktijktuinen is gestart met de uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) in de zorg thuis. Wijkverpleegkundigen, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde gaan in zes regio’s aan de slag met vraagstukken rond onvrijwillige zorg aan kwetsbare ouderen in de wijk. Sinds de inwerkingtreding van de Wzd op 1 januari 2020 zijn zorgaanbieders terughoudend met het toepassen van de wet in de thuissituatie. De praktijktuinen hebben als doel om vanuit de praktijk de lokale en regionale vraagstukken rond de wet op te lossen.

De praktijktuinen
De praktijktuinen bieden de mogelijkheid om belemmeringen bij de toepassing van de Wzd aan te pakken. Zo moet duidelijker worden wat en wie er voor nodig zijn om onvrijwillige zorg te voorkomen en alternatieve oplossingen toe te passen. En als dat niet anders kan, welke vormen van onvrijwillige zorg veilig en verantwoord kunnen worden uitgevoerd bij kwetsbare ouderen thuis en in de wijk. Het stappenplan dat in de Wzd bij de beoordeling en toepassing van onvrijwillige zorg gevolgd moet worden, vereist een multidisciplinaire aanpak. Hoe kan dat lokaal en regionaal worden georganiseerd? Welke samenwerkingen zijn nodig? Hoe kan dat het beste ondersteund worden met ICT? En welke middelen zijn, naast reguliere bekostiging, nog meer nodig? Allemaal vragen die in de praktijktuinen aan de orde komen. Ook wordt onderzocht of de regeldruk die de wet nu met zich meebrengt, verminderd kan worden. De ervaringen en goede voorbeelden uit de zes praktijktuinen komen ter inspiratie en lering landelijk beschikbaar.

Betrokkenheid BVKZ
BVKZ neemt deel aan de regiegroep ‘kleinschalige zorg en Wzd’ in samenwerking met andere branches waaronder Zorgthuis en de Federatie Landbouw en Zorg. We zijn betrokken bij de praktijktuinen via deze regiegroep. Binnenkort zal er in samenwerking met de VNG en de Federatie Landbouw en Zorg een initiatief starten binnen de gehandicaptenzorg. Verder werken we aan diverse handreikingen en evalueren we met de branches en VWS de implementatie van de Wzd.

Oproep:
Werkt u met het stappenplan en wilt u uw ervaringen delen? Neem dan contact op met ons via [email protected]. Begin oktober hebben we een evaluatiegesprek met VWS over het stappenplan vanuit de kleinschalige zorg gezien en we betrekken u daar graag bij!!!

Bron en meer informatie over de praktijktuinen: ActiZ

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.