Pilot Vrijheid, veiligheid en levensgeluk: toepassing Wzd

verpleeghuis, Wzd, Thuiszorg

Geplaatst op: 29 juli 2021

De beweging Radicale vernieuwing zorg werkt sinds 2019 samen met 14 deelnemende zorginstellingen samen in de pilot ‘Vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van cliënten’. De aanleiding voor deze pilot was de introductie van de Wet zorg en dwang.

De deelnemende organisaties onderzoeken hoe de wensen en behoeften van cliënten in het verpleeghuis en thuis consequent het uitgangspunt van het handelen kunnen zijn, ook bij de toepassing van de Wet zorg en dwang. Wat helpt en werkt daarbij? Welke belemmeringen doen zich voor?

Uit de pilot komt een hoofdaanbeveling die voor alle partijen van belang is:

Verleg de focus van ‘voldoen aan de wet’ naar ‘verwezenlijken van wensen en behoeften van cliënten’. Zij constateren dat bij alle spelers in de zorg de neiging bestaat om de uitvoering van de wet op de voorgrond te plaatsen. Daardoor staat het levensgeluk van cliënten minder centraal dan gewenst en zijn zorgverleners veel tijd kwijt aan onnodige registratie.

‘Steek energie in het onderzoeken naar wat cliënten belangrijk vinden in hun leven. Kijk vervolgens hoe wetgeving, verantwoording en systemen daar het beste bij ondersteunen. Want het gaat niet primair over zorg en dwang, maar over vrijheid, veiligheid en levensgeluk.’  

Tussentijdse adviezen

Naast de aanbevelingen hebben zij vier mini-documentaires gemaakt. Hierin hoort u praktijkervaringen uit de pilot uit alle geledingen van de zorg. Het is een serie geworden die de hoofdboodschap krachtig ondersteunt.

4 mini documentaires

Bron: radicalevernieuwing.nl

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.