Persconferentie 28 september 2020 – overzicht

Geplaatst op: 1 oktober 2020

Het kabinet heeft 28 september tijdens de persconferentie nieuwe landelijke en regionale maatregelen aangekondigd. Een overzicht van de maatregelen kunt u terugvinden in de Kamerbrief. De maatregelen gaan allemaal in vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur. De maatregelen die nu getroffen worden zijn nadrukkelijk gericht op het verminderen van het aantal contactmomenten. Er zijn ook een aantal maatregelen specifiek voor onze sector:

Verpleeghuizen

In de regio’s waar de besmettingssituatie nu ‘ernstig’ is, neemt de directeur Publieke Gezondheid  contact op met de instellingen voor verpleeghuiszorg over extra maatregelen ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), testen, dagbesteding, contact en bezoek. Wat PBM betreft, heeft Verenso in de laatste versie van haar behandeladvies het volgende opgenomen: “ga in ieder geval [dan] over tot het preventief gebruik van chirurgische neusmondmaskers (type II) door medewerkers en bezoekers bij patiëntencontact binnen 1,5 meter. Het besluit hiertoe vindt plaats door het bestuur, op advies van het uitbraak/crisisteam. Een uitzondering kan worden gemaakt worden bij bewoners met een laag risicoprofiel op ernstige complicaties of overlijden.”

Verpleeghuizen maken bij het treffen van maatregelen ook gebruik van de handreiking die veldpartijen hebben opgesteld voor sociaal contact en bezoek. In de handreiking is opgenomen dat iedere zorglocatie een plan heeft voor verschillende situaties omtrent bezoek en sociaal contact, waarbij een goede balans tussen veiligheid en welbevinden het uitgangspunt is.

Thuisbezoek

Het advies voor het maximum aantal personen thuis te ontvangen wordt verlaagd van 6 tot 3 personen, naast het eigen huishouden (met uitzondering van kinderen tot 13 jaar). Dit geldt ook voor het bezoek aan mensen die in een zorginstelling verblijven.

Zorg thuis

Naar aanleiding van de vorige persconferentie is een motie aangenomen. De motie richt zich op de vraag of de maatregelen die gelden voor de verpleeghuiszorg ook gelden voor andere sectoren waar zorg verleend wordt aan kwetsbare groepen mensen, zoals in de zorg thuis. Het gaat dan met name over het preventief inzetten van PBM en eventueel het testen van cliënten en medewerkers. Op dit moment wordt hier nog onderzoek naar gedaan, de verwachting is dat hier volgende week een uitspraak over wordt gedaan door het OMT.

Bron: Rijksoverheid/ActiZ

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.