Overzichtsstudie JeugdzorgPlus steunt verandering

Jeugdzorg | Jeugdwet

Geplaatst op: 17 juni 2021

Tien jaar onderzoek naar JeugdzorgPlus heeft veel aanbevelingen opgeleverd voor het verbeteren van de hulp aan jongeren met complexe en meervoudige problemen. Bijvoorbeeld door kleinschalig verblijf en gezinsgerichte aanpakken.

In opdracht van ZonMw heeft het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) een overzicht gemaakt van de onderzoeksresultaten uit tien jaar Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus. Daaruit blijkt dat het onderzoeksprogramma concrete aanbevelingen heeft opgeleverd voor het verbeteren van de onderzochte zorg. Die aanbevelingen gaan niet alleen over JeugdzorgPlus, maar over de hele zorgketen voor jongeren met meervoudige en complexe problemen: voor, tijdens en na plaatsing in JeugdzorgPlus. Daarmee zijn de uitkomsten ook relevant voor andere jeugdzorgaanbieders en voor gemeenten.

Jongerenperspectief

In het onderzoeksprogramma is in de loop van de tijd steeds meer aandacht besteed aan het perspectief van de jongeren om wie het gaat. De jongeren zijn, vijf jaar na het verlaten van de JeugdzorgPlus, overwegend positief over hoe het met hen gaat. Maar ze vinden ook vaak dat ze weinig aan JeugdzorgPlus hebben gehad. Hun inbreng heeft concrete aanbevelingen opgeleverd, bijvoorbeeld voor zorgvuldige besluitvorming samen met jongeren, zorg en onderwijs op maat, en beschikbaarheid van vervolgzorg.

Veranderingen

Sinds 2019 wordt het actieplan ‘De best passende zorg voor kwetsbare jongeren’ uitgevoerd. Hierin ligt de focus op het voorkomen dat jongeren in de gesloten jeugdhulp terecht komen en het verbeteren van de zorg. Het NJi concludeert dat de resultaten van het onderzoeksprogramma de noodzaak onderbouwen van de veranderingen die rond JeugdzorgPlus in gang zijn gezet.

JeugdzorgPlus onderzoek

Bron: Zorg & Sociaalweb

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.