Overzichten wettelijk verplichte registraties in de langdurende zorg vernieuwd

Wlz, Gehandicaptenzorg, Ouderenzorg

Geplaatst op: 1 juli 2021

In het kader van het programma ‘Aanpak verspilling in de zorg’ ontwikkelde Vilans – in samenwerking met Zorg Zaken Groep – twee handige overzichten van wettelijk verplichte registraties in de langdurende zorg; één voor de gehandicaptenzorg en één voor de intramurale ouderenzorg. Het doel: het scheiden van de feiten en de fabels rond registraties.

De eerste overzichten verschenen in 2017. Omdat wetten en regels veranderen, worden de overzichten regelmatig bijgewerkt. Sinds de vorige versie zijn er wetten vervangen en bijgekomen. Daarom hebben is de afbakening wat aangepast en is bijvoorbeeld het pgb geschrapt uit het overzicht. De wetswijziging van de Wgbo per 1 januari 2020 is verwerkt. En natuurlijk is de Bopz vervangen door de Wet zorg en dwang (Wzd). De Gegevens Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn geactualiseerd. De volgende onderdelen zijn toegevoegd aan het overzicht:

  • Wlz, nieuwe verzilveringsvorm deeltijdverblijf;
  • Kwaliteitskader Overdracht van medicatiegegevens in de keten;
  • Afwegingskader huiselijk geweld;
  • Kwaliteitskader Addendum langdurige zorg thuis met Wlz-indicatie;
  • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg;
  • Lijst met gebruikte afkortingen.

Overzicht wettelijk verplichte registraties – ouderenzorg

Overzicht wettelijk verplichte registraties – gehandicaptenzorg

Zorg Zaken Groep is partner van BVKZ. 

Bron: Vilans

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.