Activiteiten BVKZ rondom corona en overzicht stand van zaken

Geplaatst op: 8 mei 2020

Het uitbreken van de corona-epidemie, en de kabinetsmaatregelen die daarop volgden, hebben verstrekkende gevolgen voor onze samenleving. Dat geldt zeer zeker ook voor de zorg en ondersteuning die door de leden van BVKZ wordt geboden. Sommige activiteiten, zoals dagbesteding, zijn bijna volledig stilgelegd. Anderen, zoals bijv. kleinschalig wonen voor ouderen of gehandicapten, maar ook de thuiszorg, bevinden zich juist in de frontlinies van de strijd tegen corona. Financieringsvraagstukken vormen plotseling een acute bedreiging voor de continuïteit van zorg en van zorgorganisaties. BVKZ komt meteen in actie om leden te hulp te schieten en vraagt de minister om maatregelen.

Wij vragen om garanties gericht op continuïteit op korte en lange termijn. Enerzijds door het omzetverlies voor leden door vraaguitval te compenseren en anderzijds door de extra kosten die vanwege corona gemaakt worden te vergoeden. Wij vragen deze garanties voor alle zorgaanbieders in alle domeinen. Zie onze brief van 17 maart voor een compleet overzicht.
Ook maakt BVKZ zich sterk voor toegang en verspreiding van beschermingsmiddelen die niet alleen relevant zijn in en voor de intensive care afdelingen binnen een ziekenhuis maar zeker ook in de verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg, thuiszorg en ggz-zorg waar zorgmedewerkers onvoldoende beschermd zijn en te weinig beschermingsmiddelen ter beschikking hebben.
Wat volgt is veel overleg op allerlei niveaus, met allerlei organisaties, en een fors aantal brieven, posts en tweets gericht op het verkrijgen van garanties voor onze leden. U heeft dat kunnen volgen op onze site en op social media. In dit overzicht presenteren we u een samenvatting van de gebeurtenissen, activiteiten en de laatste stand van zaken.

Zie hier het overzicht: Overzicht activiteiten BVKZ rondom corona

Wlz
In de Wlz is alles op hoofdlijnen geregeld. Omzetverlies door vraaguitval zal worden gecompenseerd en extra kosten zullen worden vergoed. Geldt voor gecontracteerde zorg en voor PGB. Compensatie PGB aanbieders loopt via budgethouders (vaak niet goed werkbaar volgens BVKZ. Besprekingen over deze uitwerkingen lopen nog met ZN en VWS).

Sociaal domein
In Wmo en Jw staat de oplossing kant en klaar, na akkoord dat op 26 maart tussen VNG en kabinet is gesloten. Omzetverlies zal worden gecompenseerd en extra kosten zullen worden vergoed. Geldt voor gecontracteerde zorg en voor PGB. Compensatie PGB aanbieders loopt via budgethouders (vaak niet goed werkbaar volgens BVKZ. Besprekingen over deze uitwerkingen lopen nog met VNG en VWS). LET OP: addertje onder het gras is dat gemeenten juridisch niet gebonden zijn aan het akkoord. VNG en VWS zetten maximaal bestuurlijke druk op gemeenten die niet mee doen.

PGB
De hoofdregel in Wlz en het sociaal domein is dat voor PGB aanbieders dezelfde garanties gelden als voor gecontracteerde aanbieders. DWZ: doorbetalen ook als zorg niet of anders geleverd wordt vanwege corona, en extra, of extra dure, zorg die moet worden ingezet, bijvoorbeeld als alternatief voor wegvallen van dagbesteding, kan worden vergoed. Zonodig wordt PGB budget opgehoogd. Budgethouder vraagt dit aan bij verstrekker. PGB aanbieder kan niet rechtstreeks bij verstrekker aankloppen voor steun. Ook hier een afhankelijkheid van de budgethouder die wellicht in de praktijk niet zal blijken te werken en waar BVKZ graag meer zicht op wil houden. BVKZ bereidt een uitvraag bij zorgaanbieders voor om een beeld te krijgen of de regeling(en) via de budgethouder met name ten aanzien van de betaling van niet geleverde zorg als gevolg van corona, uitgevoerd worden.

  • REACTIE BVKZ: Met de getroffen maatregelen om negatieve financiële gevolgen van de corona crisis voor zorgaanbieders te neutraliseren, garanderen de financiers in de Wlz, WMO en de Jeugdwet de continuïteit van zorg op de korte termijn en de continuïteit van het zorglandschap op langere termijn. BVKZ is hier uiteraard erg blij mee en is verheugd dat er geen principieel onderscheid gemaakt wordt tussen gecontracteerde zorgaanbieders en PGB gefinancierde zorgaanbieders. Het uitgangspunt dat de toezeggingen van de financiers door de budgethouder moeten worden geëffectueerd, baart BVKZ echter wel veel zorgen. In een aantal situaties, zoals bijvoorbeeld bij kleinschalig wonen voor ouderen, is dat volstrekt niet uitvoerbaar en in andere situaties erg onzeker. Hierover blijft BVKZ in gesprek met verstrekkers en met het ministerie van VWS om samen te zoeken naar betere oplossingen.

Zvw
Gecontracteerde zorg en niet-gecontracteerde zorg is geregeld. De continuïteitsbijdrage-regeling staat open voor alle zorgaanbieders (met of zonder zorgcontract) en er is een mogelijkheid voor vooruitbetaling (nog alleen voor de gecontracteerde zorg).

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.